Celoživotné vzdelávanie SKSI
 
 

"Vzdelanie má horké korienky, ale sladké ovocie."

 - Aristoteles -

ROZDELENIE PODĽA TÉM A ODBORNÝCH SEKCIÍ

Všeobecné informácie

Cieľom tohto programu je priblížiť všeobecné poznatky z oblasti etiky, ekonomiky, práva, poistenia alebo iných oblastí potrebných pre výkon profesie a slobodného povolania.

Celková časová dotácia
5 h 29 min

KONFERENCIA BETONÁRSKE DNI

Cieľom konferencie Betonárske dni je vytvoriť príležitosť na odborné, informa-čné a spoločenské stretnutie slovenskej a českej betonárskej komunity.

Moduly
BD*[2020]
Celková časová dotácia
12 h 40 min

Vybrané prednášky z oblasti EHB

Cieľom tohto programu je priblížiť účastníkom problematiku energetickej hospodárnosti budov a sprístupniť im v tejto téme všetky relevantné a zaujímavé informácie.

Celková časová dotácia
5 h 48 min

OS STA

Statika stavieb

doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

predseda slovenskej odbornej sekcie STA

Moduly
SŠ*[2020-11]
Celková časová dotácia
1 h 20 min

OS PSA

Pozemné stavby a architektúra

Ing. Edita Cmarková

predsedkyňa slovenskej odbornej sekcie PSA

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

OS DSMIUP

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Ing. Ján Tomko

predseda slovenskej odbornej sekcie DSMIUP

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

OS VHS

Vodohospodárske stavby
Ing. Peter Gemeran
predseda slovenskej odbornej sekcie VHS
Moduly
Celková časová dotácia
0 min

OS TVS

Technické vybavenie stavieb

Ing. Alexander Lieskovský

predseda slovenskej odbornej sekcie TVS

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

OS TZS

Technologické vybavenie stavieb

Ing. Ľuboslav Jánoš

predseda slovenskej odbornej sekcie TZS

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

OS VUS

Vedenie uskutočňovania stavieb

Ing. Ondrej Sova

predseda slovenskej odbornej sekcie VUS

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

OS EZV

Elektrotechnické zariadenia stavieb

Ing. Matej Veverka

predseda slovenskej odbornej sekcie EZS

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

POS ES

Expertízy stavieb

doc. Ing. Milan Nič, PhD.

predseda slovenskej prierezovej odbornej sekcie ES

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.