Celoživotné vzdelávanie SKSI
 
 

Vzdelanie slúži na zlepšenie života druhých a zanechaní tak vašej komunity a sveta lepším miestom, ako ste ho našli.

~ Marian Wright Edelman ~

ROZDELENIE PODĽA TÉM A ODBORNÝCH SEKCIÍ

Všeobecné informácie

Cieľom tohto programu je priblížiť všeobecné poznatky z oblasti etiky, ekonomiky, práva, poistenia alebo iných oblastí potrebných pre výkon profesie a slobodného povolania.

Celková časová dotácia
1 d 15 h 14 min

BIM - Building Information Modeling

Cieľom BIM je vytvorenie virtuálneho počítačového modelu stavby s informáciami o nej. Ide o digitálny model, ktorý reprezentuje fyzický a funkčný objekt s jeho charakteristikami a s databázou informácií pre jeho realizáciu a prevádzku.

Celková časová dotácia
11 h 53 min

Vybrané prednášky z oblasti EHB

Cieľom tohto programu je priblížiť účastníkom problematiku energetickej hospodárnosti budov a sprístupniť im v tejto téme všetky relevantné a zaujímavé informácie.

Celková časová dotácia
1 d 2 h 15 min

Statika stavieb

OS STA

doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD.

predseda slovenskej odbornej sekcie STA

Celková časová dotácia
1 d 11 h 14 min

Pozemné stavby a architektúra

OS PSA

Ing. Edita Cmarková

predsedkyňa slovenskej odbornej sekcie PSA

Celková časová dotácia
17 h 59 min

Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

OS DSMIUP

Ing. Ján Tomko

predseda slovenskej odbornej sekcie DSMIUP

Moduly
PMP*[2021]
Celková časová dotácia
1 h 0 min

Vodohospodárske stavby

OS VHS
Ing. Peter Gemeran
predseda slovenskej odbornej sekcie VHS
Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Technické vybavenie stavieb

OS TVS

Ing. Alexander Lieskovský

predseda slovenskej odbornej sekcie TVS

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Technologické vybavenie stavieb

OS TZS

Ing. Ľuboslav Jánoš

predseda slovenskej odbornej sekcie TZS

Moduly
PBS*[2022]
Celková časová dotácia
1 h 33 min

Vedenie uskutočňovania stavieb

OS VUS

Ing. Ondrej Sova

predseda slovenskej odbornej sekcie VUS

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

Elektrotechnické zariadenia stavieb

OS EZS

Ing. Matej Veverka

predseda slovenskej odbornej sekcie EZS

Celková časová dotácia
1 d 12 h 34 min

Expertízy stavieb

POS ES

doc. Ing. Milan Nič, PhD.

predseda slovenskej prierezovej odbornej sekcie ES

Moduly
Celková časová dotácia
0 min

KONFERENCIA BETONÁRSKE DNI

Cieľom konferencie Betonárske dni je vytvoriť príležitosť na odborné, informa-čné a spoločenské stretnutie slovenskej a českej betonárskej komunity.

Moduly
BD*[2020]
Celková časová dotácia
12 h 40 min

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.