Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL VVR*[2023]
Aká je zodpovednosť autorizovaných inžinierov za výkaz, výmer a rozpočet?

Tento seminár si vytýčil za cieľ odpovedať na otázky zodpovednosti autorizovaného inžiniera za výkaz, výmer a rozpočet. Obsahom seminára je postavenie, ukotvenie a oprávnenie autorizovaného inžiniera v zákone 138/1992 Zb. Rovnako by seminár mal zodpovedať otázky: čo je rozpočet, zakotvenie rozpočtu v právnom poriadku SR, či spadá výkaz, výmer pod autorizáciu inžiniera. Dôležitou súčasťou tejto problematiky je aj stanovenie zmluvných vzťahov (objednávateľ ver. autorizovaný inžinier), definovanie obchodných vzťahov hlavne vo vzťahu k obchodnému zákonníku v oblastiach ako je zmluvná voľnosť, absolútny obchod, zmluvná pokuta a škoda, zodpovednosť za škodu prípadne moderačné právo súdu. V intenciách výkonu svojho povolania je nevyhnutnou témou tohto seminára aj poistenie zodpovednosti za škodu.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 4 h 41 min
Označenie modulu: VVR*[2023]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Je skutočne autorizovaný inžinier absolútne zodovedný za výkaz výmer a rozpočet odovzdávaný ako súčasť zmluvy o dielo?

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  57 min

Je autorizovaný inžinier povinný autorizovať výkaz výmer a rozpočet v súlade so zákonom?

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  53 min

Je možné považovať nezrovnalosti výkazu, výmer a rozpočtu za vady projektu prípadne za škodu?

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  44 min

Je odberateľ projektovej dokumentácie oprávnený uplatňovať si náhradu škody z dôvodu nezrovnalostí výkazu výmer a rozpočtu ako chyby projektu?

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  38 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 29 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
odborný garant, Ing. Jozef Antol, Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Je skutočne autorizovaný inžinier absolútne zodovedný za výkaz výmer a rozpočet odovzdávaný ako súčasť zmluvy o dielo?
prednášateľka, JUDr. Michaela Husárová, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Pavol Heger, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Je autorizovaný inžinier povinný autorizovať výkaz výmer a rozpočet v súlade so zákonom?
prednášateľka, JUDr. Michaela Husárová, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Pavol Heger, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Je možné považovať nezrovnalosti výkazu, výmer a rozpočtu za vady projektu prípadne za škodu?
prednášateľka, JUDr. Michaela Husárová, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Pavol Heger, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
Je odberateľ projektovej dokumentácie oprávnený uplatňovať si náhradu škody z dôvodu nezrovnalostí výkazu výmer a rozpočtu ako chyby projektu?
prednášateľka, JUDr. Michaela Husárová, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.
prednášateľ, JUDr. Pavol Heger, Hriadel & Heger, Advokátska kancelária s.r.o.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.