Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL L*[23]*138
Aké novinky prinesie zmena zákona č. 138/1992 Zb. pre oprávnené osoby

Nové stavebné zákony (zákon č. 200/2022 Z. z. a zákon č. 201/2022 Z. z.) vyvolali zmeny vo viacerých legislatívnych predpisoch, čoho dôsledkom bola nutnosť ich novelizácie. Zákonom č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy, tzv. zberným zákonom bol novelizovaný aj zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch s účinnosťou od 1. apríla 2024, ktorý prináša viacero zásadných zmien. Tento webinár vám priblíži, ako sa dotkne novelizácia zákona autorizovaných inžinierov, stavbyvedúcich a stavebný dozorov, a aké sú nové regulované povolania.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 26 min
Označenie modulu: L*[23]*138

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Zodpovednosť projektantov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

Aké zmeny nastali v zákone č. 138/1992 Zb. s účinnosťou od 1.4.2024

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

Autorizovaný stavbyvedúci a autorizovaný stavebný dozor podľ §5B zákona č. 138/1992 Zb.

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  21 min

Oprávnenie na projektovanie pre fyzické a právnické osoby

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  11 min

Skúsenosti s kontrolnými inžiniermi v Nemecku

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  34 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 26 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Zodpovednosť projektantov
prednášateľ, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Aké zmeny nastali v zákone č. 138/1992 Zb. s účinnosťou od 1.4.2024
prednášateľ, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov
Autorizovaný stavbyvedúci a autorizovaný stavebný dozor podľ §5B zákona č. 138/1992 Zb.
prednášateľ, Ing. Ondrej Sova, Slovenská komora stavebných inžinierov
Oprávnenie na projektovanie pre fyzické a právnické osoby
prednášateľ, Ing. Jozef Páleš, Slovenská komora stavebných inžinierov
Skúsenosti s kontrolnými inžiniermi v Nemecku
prednášateľ, Ing. Jaroslav Repa, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.