Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ETICS
Aké sú aktuálne požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie ETICS

Počas seminára sa dozviete dôležité informácie o obnovených a zateplených budovách v období zhotovenia a dopady na znižovanie potreby a spotreby tepla a energie. Výsledky 3. fázy výpočtového odvodenia nákladovo optimálnych minimálnych požiadaviek na energetickú hospodárnosť budov a ich vplyv na určenie normalizovaných požiadaviek na tepelnoizolačné vlastnosti stavebných konštrukcií. Dozviete sa aj informácie o zásadných požiadavkách na navrhovanie a zhotovovanie ETICS podľa STN 73 2901: 2023 a STN 73 0802: 2023. Detaily stykov ETICS a súvisiacich konštrukcií (balkóny a lodžie, otvorové konštrukcie, tieniace konštrukcie). Postupné kroky zhotovovania obnovy budovy.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 0 min
Označenie modulu: ETICS

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Aké sú aktuálne požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie ETICS

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  3 h 0 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Katedra konštrukcií pozemných stavieb, Stavebná fakulta STU v Bratislave
odborný garant, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný

Autori a spoluautori tém

Aké sú aktuálne požiadavky na navrhovanie a zhotovovanie ETICS
prednášateľka, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.