Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ORD*[22-06]
AKO SPLNIŤ PODMIENKY PLÁNU OBNOVY RODINNÝCH DOMOV

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 30 min
Označenie modulu: ORD*[22-06]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Obnova rodinných domov cez plán obnovy

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  55 min

Ako splniť podmienky plánu obnovy a odolnosti pri obnove rodinného domu: Simulácia energetickej úspory

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  35 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 0 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Obnova rodinných domov cez plán obnovy
prednášateľ, Ing. Omar Temori, PhD., Slovenská agentúra životného prostredia
Ako splniť podmienky plánu obnovy a odolnosti pri obnove rodinného domu: Simulácia energetickej úspory
prednášateľ, Ing. Vladimír Balent, Saint-Gobain Construction Products, s. r. o.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.