Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL MIP*[2022]
Ako správne navrhovať a používať minerálnu izoláciu

Ide o prezentačný seminár Asociácie výrobcov minerálnych izolácií z. z. p. o. (AVMI). Asociácia sa zameriava na šírenie informácií o využití minerálnych izolácií a na spoluprácu s verejnou sférou pri tvorbe legislatívneho prostredia a noriem. Sleduje všeobecne prospešné ciele a ciele pre ochranu spoločenských záujmov svojich členov v oblasti využívania minerálnych izolácií. Možností využitia minerálnej izolácie je veľké, a bežne si jej uplatnenie ani neuvedomujeme, avšak sú súčasťou nášho života (stavebníctvo, automobilový priemysel, spotrebný tovar, konštrukcie, poľnohospodárstvo, fotovoltika a podobne).

Seminár pokrýva hlavne tieto témy:

Efektívne dimenzovanie tepelnej izolácie z minerálnej vlny so zameraním na tepelnú techniku, mechanickú stabilitu, akustiku a požiadnu bezpečnosť.

Najčastejšie chyby pri výbere a návrhu tepelnej izolácie vudov.

Požiadavky na rôzne typy tepelnoizolačných materiálov a ich vhodný výber v praxi.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 25 min
Označenie modulu: MIP*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Minerálna izolácia vs. tepelná pohoda a stabilita systému ETICS

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  25 min

Minerálna izolácia vs. požiarna bezpečnosť

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  24 min

Minerálna izolácia vs. akustika, difúzia vodnej pary, ekológia a zdravie

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  29 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  2 min

Prezentácia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Autori a spoluautori tém

Minerálna izolácia vs. tepelná pohoda a stabilita systému ETICS
prednášateľ, Ing. Lukáš Zelem, PhD., Asociácia výrobcov minerálnych izolácií z. z. p. o. (AVMI)
Minerálna izolácia vs. požiarna bezpečnosť
prednášateľka, Ing. Arch. Marcela Kubů, Asociácia výrobcov minerálnych izolácií z. z. p. o. (AVMI)
Minerálna izolácia vs. akustika, difúzia vodnej pary, ekológia a zdravie
prednášateľ, Ing. Lukáš Zelem, PhD., Asociácia výrobcov minerálnych izolácií z. z. p. o. (AVMI)
prednášateľka, Ing. Arch. Marcela Kubů, Asociácia výrobcov minerálnych izolácií z. z. p. o. (AVMI)
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.