Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL AKU*[2022]
Akustika v praxi

Ide o praktický seminár, ktorý poukáže na konkrétne situácie, s ktorými sa odborníci z oblasti akustiky stretávajú v bežnom živote. Priblížime vám digitálne nástroje dôležité pri analýze a návrhu akustiky, vysvetlíme ako využívať mobilnú aplikáciu Best Ceilings pre mobilné zariadenia. Nástroje a pomôcky, ktoré vám ukážeme sú výbornou podporou pre jednoduché, rýchle a hlavne správne riešenie pri projektovaní podhľadov. Upozorníme vás na požiadavky normy STN 73 0532 - aké sú hodnotenia zvukoizolačných vlastností budov, stavebných konštrukcií a požiadaviek, ktoré spôsobujú v praxi veľké starosti projektantom aj realizátorom stavieb. Dôležitou témou je správny návrh stavebných konštrukcií z hľadiska posúdenia ich výslednej nepriezvučnosti, ktorá sa vždy líši od hodnôt udávaných výrobcami stavebných systémov. Jednou z dôležitých oblastí je aj priestorová akustika v školách. Priemerná hladina hluku dosahuje v triedach vyššiu úroveň ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré sú dokonca hlučnejšie ako rušná križovatka. Problém s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok. V závere seminára sa budeme venovať stavebnému sklu a akustike, čo je potrebné dodržať pri výbere skla, ako zlepšiť akustické vlastnosti skla a aké sú časté omyly z praxe.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 39 min
Označenie modulu: AKU*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Digitálne nástroje a detaily akustických podhľadov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  29 min

Riešenia nepriezvučnosti konštrukcií v praxi

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  26 min

Priestorová akustika na školách

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  25 min

Stavebné sklo a akustika - teória a prax

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  16 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  3 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. , predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
odborný garant, Ing. Peter Zaťko, PhD., A&Z Acoustics s.r.o.

Autori a spoluautori tém

Digitálne nástroje a detaily akustických podhľadov
prednášateľ, Ing. Marcel Dolhý, Saint-Gobain Construction Products
Riešenia nepriezvučnosti konštrukcií v praxi
prednášateľ, Ing. Juraj Mlynarčík, Saint-Gobain Construction Products
Priestorová akustika na školách
prednášateľ, Ing. Peter Petraško, Saint-Gobain Construction Products
Stavebné sklo a akustika - teória a prax
prednášateľ, Ing. Michal Široký, Saint-Gobain Construction Products

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.