Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL AKU*[2021]
Akustika v stavbách: Zásady správneho návrhu stavieb z pohľadu akustických vlastností

Človek sa tisícky rokov vyvíjal vo vonkajšom prostredí a tomu sa prispôsobil aj jeho sluch. V súčasnosti trávime až 90% nášho času v modernom interiéri. Tento interiér je poväčšine tvorený z tvrdých odrazivých materiálov ako je sklo, betón, drevo, hladký SDK, bez akejkoľvek schopnosti pohltiť hluk, čo spôsobuje, že hluk sa odráža naspäť do priestoru a vytvára dlhý čas dozvuku (ozvenu), zlú zrozumiteľnosť reči a tak isto vysoké hladiny hluku. Chýbajúci akustický komfort v budovách je častokrát dlhodobo neriešený problém. Hluk má negatívny vplyv na užívateľov budov, či už ide o školy, nemocnice alebo aj kancelárie. Akustické merania z rôznych budov na Slovensku ukazujú, že prípustné hodnoty sú v niektorých prípadoch prekročené až dvojnásobné. To zhoršuje užívateľom fungovanie v týchto budovách, má to vplyv na ich výkonnosť, správanie a čo je hlavné, má to negatívny vplyv na ich zdravie. Riešením tohto problému je, aby sme sa na priestor nepozerali len okom, ale aj uchom. Častokrát sa stáva, že priestor je krásny, nový, moderný, ale je náročné v ňom fungovať z dôvodu nepohody, ktorú užívatelia pociťujú. Častokrát stačí málo a dosiahneme veľa. Z uvedeného vyplýva, že akustické parametre sú jedným z najdôležitejších parametrov vnútorného komfortu.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 29 min
Označenie modulu: AKU*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Základné požiadavky na ochranu stavieb pred hlukom z vnútorného a vonkajšieho prostredia

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  28 min

Akustika v stavbách - stavebná akustika

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  28 min

Akustika v stavbách - priestorová akustika

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  10 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov
odborný garant, Ing. Peter Zaťko, PhD., A&Z Acoustics s.r.o.

Autori a spoluautori tém

Základné požiadavky na ochranu stavieb pred hlukom z vnútorného a vonkajšieho prostredia
prednášateľ, Ing. Peter Zaťko, PhD., A&Z Acoustics s.r.o.
Akustika v stavbách - stavebná akustika
prednášateľ, Ing. Marcel Dolhý, divízia Rigips, Saint-Gobain Construction Products
Akustika v stavbách - priestorová akustika
prednášateľ, Ing. Peter Petraško, divízia Ecophon, Saint-Gobain Construction Products
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.