Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL FVP*[2022]
Analýza účinkov vetra na zostavy fotovoltických panelov na plochých strechách

Seminár je primárne určený pre odborníkov z oblasti statiky stavieb. Základnými témami seminára je porovnanie výpočtu priťaženia fotovoltaických panelov podľa K2 SYSTEM GMBH a podľa STN EN 1991-1-4. Ďalej sa dozviete o možnostiach stanovenia súčiniteľov výsledného čistého tlaku vetra cp.net na zostavy fotovoltaických panelov, počítačovou simuláciou prúdenia vetra ako aj testovaním vo veterných tuneloch. Súčasťou týchto informácií je aj analýza účinkov snehu na fotovoltaické zostavy. V seminári nájdete aplikačné príklady na obdĺžnikové a trojuholníkové zostavy fotovoltaických panelov ako aj porovnanie výpočtu priťaženia fotovoltaických panelov na plochých strechách podľa dodávateľa a podľa statika. V tejto súvislosti je potrebné analyzovať aj zodpovednosť za bezpečnosť osadenia technológie na objekt.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 55 min
Označenie modulu: FVP*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Účinky vetra na fotovoltaické panely umiestnené na plochých strechách

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  57 min

Analýza súčiniteľov výsledného tlaku vetra na fotovoltaických paneloch

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  48 min

Analýza účinkov snehu na FV zostavy

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  28 min

Príklady z praxe – spolupráca dodávateľa fotovoltaiky a statika

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  37 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 5 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborná garantka, doc. Ing. Oľga Hubová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Účinky vetra na fotovoltaické panely umiestnené na plochých strechách
prednášateľka, doc. Ing. Oľga Hubová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Analýza súčiniteľov výsledného tlaku vetra na fotovoltaických paneloch
prednášateľka, doc. Ing. Oľga Hubová, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Analýza účinkov snehu na FV zostavy
prednášateľ, Ing. Oto Csiba, ACS BUILDING s.r.o.
Príklady z praxe – spolupráca dodávateľa fotovoltaiky a statika
prednášateľ, Ing. Stanislav Tury, Tury s.r.o.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.