Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL BIM*[21-10]
Aplikácia BIM v oblasti technického zariadenia budov (TZB)

BIM nie je len 3D geometria a tiež neslúži len na tvorbu výkresov. Je to nástroj hodný 21. storočia, ktorý napomáha pri optimalizácii riešenia potrubných rozvodov a systémov, ktorých je v stavbe každým dňom viac. Seminár sa zameriava na vyjasnenie súčasných možností využitia informačného modelovania stavieb v oblasti technického zariadenia budov (TZB) a praktické skúsenosti pri tvorbe a koordinácii tohto typu profesií na konkrétnych ukážkach z praxe. Zameriame sa aj na postupné kroky, ktoré pri implementácii BIM na firemnej úrovni musíte podniknúť.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 37 min
Označenie modulu: BIM*[21-10]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Otvorenie a úvod do problematiky

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  13 min

Optimalizácia porocesov tvorby projektu TZB v oblasti BIM (výhoda BIM pre TZB)

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

BIM manažment počas výstavby - koordinácia TZB

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

Postupy pri implementácii BIM do oblasti TZB

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 15 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Otvorenie a úvod do problematiky
prednášateľ, Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Optimalizácia porocesov tvorby projektu TZB v oblasti BIM (výhoda BIM pre TZB)
prednášateľ, Ing. Štefan Petkanič, Klima – Teplo designing, s.r.o.
BIM manažment počas výstavby - koordinácia TZB
prednášateľ, Ing. Erik Sianta, Acrea s.r.o.
prednášateľka, Ing. Simona Mlynárová, Acrea s.r.o.
Postupy pri implementácii BIM do oblasti TZB
prednášateľ, Ing. Alfréd Takáč, 3A3, s.r.o.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.