Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL SŠ*[23-05]
Atypické zmeny vertikálneho a horizontálneho nosného systému monolitických železobetónových nosných konštrukcií budov, prípadná kombinácia s inými nosnými konštrukciami ako murivo, oceľ a pod.

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb je podaná z pohľadu návrhu atypických zmien nosných systémov budov.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 23 min
Označenie modulu: SŠ*[23-05]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Atypické zmeny vertikálneho a horizontálneho nosného systému monolitických železobetónových nosných konštrukcií budov, prípadná kombinácia s inými nosnými konštrukciami ako murivo, oceľ a pod.

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 19 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  4 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda slovenskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

Atypické zmeny vertikálneho a horizontálneho nosného systému monolitických železobetónových nosných konštrukcií budov, prípadná kombinácia s inými nosnými konštrukciami ako murivo, oceľ a pod.
prednášateľ, Ing. Daniel Bukov, Ing. Daniel Bukov - OK TEAM

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.