Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL BD*[2020]
Betonárske dni 2020

Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenský národný komitét fib zorganizovali 22. októbra 2020 online formou 13. ročník konferencie a 6. post kongresové kolokvium SNK fib.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 12 h 40 min
Označenie modulu: BD*[2020]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

P01: STANICA NIVY A NIVY TOWER

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 0 min

P02: LUNDABRON – LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  40 min

P03: NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU PO EXPLÓZII PLYNU A POŽIARI

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

P04: D4 BRATISLAVA JAROVCE-IVÁNKA SEVER, MOSTY NA DIAĽNICI D4 NAD JAROVECKÝM RAMENOM A VESLÁRSKOU DRÁHOU

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 0 min

P05: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ŠTEFÁNIKOVEJ UL. Č. 1 V BRATISLAVE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

P06: DIAGNOSTIKA, ZAŤAŽITEĽNOSŤ A ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA MOSTA NA BOJNICKEJ ULICI V BRATISLAVE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 0 min

P07: INFORMÁCIE Z KONGRESU fib

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  40 min

Sekcia A1: BETÓNOVÉ KONŠTRUKCIE BUDOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 15 min

Sekcia A2: BETÓNOVÉ MOSTY

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  1 h 30 min

Použité zdroje

P01: STANICA NIVY A NIVY TOWER

Realizačný projekt Nivy Mall a Nivy Tower, časť Statika nosných železobetónových konštrukcií a zakladania.

Zodpovední riešitelia: Skeleting s.r.o.; PK ISA s.r.o.; Strucon s.r.o.; Infosprojekt s.r.o.; Polívka, Hormann & Partners s.r.o.; SPAI s.r.o.

© Bratislava 2018-2020.

[Literatúra]  

Archív HB Reavis Group s.r.o.

[Foto]  

P03: NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU PO EXPLÓZII PLYNU A POŽIARI

STN EN 1990 Eurokód 0 : Zásady navrhovania konštrukcií, SÚTN, 2009

STN EN 1991-1-7: Eurokód 1 : Zaťaženie konštrukcií. Časť 1-7: Všeobecné zaťaženia. Mimoriadne zaťaženia, SÚTN, 2008

STN ISO 13 822 : Zásady navrhovania konštrukcií. Hodnotenie existujúcich konštrukcií, SÚTN, 2012

STN 73 1211 : Posudzovanie betónových konštrukcií existujúcich panelových budov, SÚTN, 2011

ČSN 73 1211 : Navrhování betonových konstrukcí panelových budov, účinnosť od 1. 10. 1988

 

[Legislatíva]  

HÁJEK, F. - GRAMBLIČKA, Š. : Statické posúdenie porúch nosných konštrukcií objektu Kozmonautická 5 a 7 v Bratislave, Záverečná správa, IV. 1994

BENKO, V. – BORZOVIČ, V. – GRAMBLIČKA, Š. – BARTÓK, A.: Expertízny posudok: Posúdenie poškodenia nosných konštrukcií po výbuchu a následnom požiari objektu BD Mukačevská č. 7 – Prešov. Slovenská komora stavebných inžinierov a Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta, STU v Bratislave. 2019

Ministerstvo stavebnictví. Typový podklad konstrukční soustavy T-06 B Svazek E. Statický výpočet, 2. část, Studijní a typizačný ústav v Praze. 1965. 439 s.

GRAMBLIČKA, Š. a kolektív: Obnova budov pozemných stavieb s dôrazom na bytový fond, Statická únosnosť panelových stavebných sústav. Zmena štandardu bytov zmenou dispozičného riešenia. Nové technické riešenie vybraných stavebných konštrukcií. Stavebná fakulta, STU v Bratislave, KBKM, Bratislava, VTP 6-400/1999, 12/1999. 165 s.

WITZANY, J. – VRBA, J. – HONZÍK, V.: Otvory v panelových domech. Informační centrum ČKAIT, Praha, 2014

BENKO, V. - BORZOVIČ, V. - GRAMBLIČKA, Š. – BARTÓK A.: Explózia plynu v panelových bytových domoch. In Stavebnictví. Roč. 14, č. 3 (2020), s. 40-45. ISSN 1802-2030.

[Literatúra]  

Archív panelových sústav SKSI. Slovenská komora stavebných inžinierov. 2012

[Internet]  

P05: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ŠTEFÁNIKOVEJ UL. Č. 1 V BRATISLAVE

BILČÍK, J. 1996. Sanácia betónových konštrukcií. ISBN 80-9670595-7-7. Jaga

PAULINY, P. 2019. Rekonštrukcia objektu. In ARCH o architetúre a inej kultúre. ISSN 1335- 3268, 11/2019, s. 29-33

[Literatúra]  

Zdroj obrázkov v texte je archív fy ELTER constructions, s.r.o.

[Foto]  

P06: DIAGNOSTIKA, ZAŤAŽITEĽNOSŤ A ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA MOSTA NA BOJNICKEJ ULICI V BRATISLAVE

PAULÍK, P.: Správa z mimoriadnej prehliadky mosta na Bojnickej ulici v Bratislave, objekt M137. Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2019.

HALVONIK, J – BORZOVIČ, V. – KORMOŠOVÁ, Ľ. – ŠARVAICOVÁ, S.: Zaťažiteľnosť mosta M137 na Bojnickej ulici v Bratislave. Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2020

STATICKÝ VÝPOČET KPR, PIO Keramoprojekt Trenčín, september 1974

TECHNICKÁ SPRÁVA – Stavebno-technické riešenie, 1974

SPRÁVA č.58/77 o základnej preukáznej zaťažovacej skúške cestného nadjazdu Bratislava – Rača – Žabí majer, TSUS, Bratislava, Lamačská 8

TYPOVÝ PODKLAD: Konštrukcie diaľničných mostov z typových prefabrikátov KA-67 dĺžky 9 -12 – 15 - 18 m

[Literatúra]  

HALVONIK, J – PAULÍK, P. – BORZOVIČ, V.: Diagnostika a zaťažiteľnosť mosta na Bojnickej ulici v Bratislave. In Betonárske dni 2020: zborník príspevkov. Bratislava, SR, 22. 10. 2020. Bratislava : Slovenská technická univerzita v Bratislave, 2020.

HALVONIK, J – BORZOVIČ, V. – KORMOŠOVÁ, Ľ. – ŠARVAICOVÁ, S.: Zaťažiteľnosť mosta M137 na Bojnickej ulici v Bratislave. Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2020.

PAULÍK, P.: Správa z mimoriadnej prehliadky mosta na Bojnickej ulici v Bratislave, objekt M137. Katedra betónových konštrukcií a mostov, Stavebná fakulta STU Bratislava, 2019.

SPRÁVA č.58/77 o základnej preukaznej zaťažovacej skúške cestného nadjazdu Bratislava – Rača – Žabí majer, TSUS, Bratislava, Lamačská 8.

[Literatúra]  

P07: INFORMÁCIE Z KONGRESU fib

Proceedings for the 2018 fib Congress. Abstracts and Full Papers. Melbourne, Australia, October 7-11, 2018. 1. vyd. Lausanne : Fédération internationale du beton (fib), 2018, USB kľúč, ISBN 978-1-877040-14-6.

National Report of Japan on Structural Concrete 2018, Japan Concrete Institute, 2018

M. Kalný, J. Komanec, V. Kvasnička: Mosty a konstrukce z UHPC, Structural Concrete in the Czech republic 2014 - 2018, Czech Concrete Society, 2018

 

[Literatúra]  

Inžinierske stavby. Roč. 66, č. 4 (2018), s. 136-143. ISSN 1335-0846.

[Článok]  

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant a recenzent, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD., hlavné referáty, sekcia B
odborný garant a recenzent, prof. Ing. Ľudovít Fillo, PhD., hlavné referáty, sekcia A2
odborný garant a recenzent, prof. Ing. Jaroslav Halvoník, Ph.D., hlavné referáty, sekcia A2
odborný garant a recenzent, prof. Ing. Vladimír Benko, PhD., sekcia A1
odborný garant a recenzent, doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD., sekcia A1
odborný garant a recenzent, doc. Ing. Július Šoltész, PhD., sekcia A1
odborný garant a recenzent, doc. Ing. Peter Paulík, PhD., sekcia A2
odborný garant a recenzent, doc. Ing. Katarína Gajdošová, PhD., sekcia B
odborný garant a recenzent, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., sekcia B
strih a úprava videí, Ing. Ján Fukas

Autori a spoluautori tém

P01: STANICA NIVY A NIVY TOWER
Ing. Peter Rozložník, PhD., HB Reavis Group s.r.o.
Ing. Peter Macháč, HB Reavis Group s.r.o.
Ing. Oldřich Skyba, Infosprojekt s.r.o.
P02: LUNDABRON – LÁVKA PRO PĚŠÍ A CYKLISTY
Ing. Pavel Sliwka, Stráský, Hustý & partneři, s.r.o.
prof. Ing. Jiří Stráský, DSc., Stráský, Hustý & partneři, s.r.o.
Ing. Pavel Kaláb, PhD., Stráský, Hustý & partneři, s.r.o.
Ing. Petr Štefan, Stráský, Hustý & partneři, s.r.o.
P03: NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÉHO BYTOVÉHO DOMU PO EXPLÓZII PLYNU A POŽIARI
prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
Ing. Andrej Bartók, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
P04: D4 BRATISLAVA JAROVCE-IVÁNKA SEVER, MOSTY NA DIAĽNICI D4 NAD JAROVECKÝM RAMENOM A VESLÁRSKOU DRÁHOU
Ing. Adrián Chalupex, DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, Divízia Zvolen, Stredisko Liptovský Mikuláš
Ing. Martin Ondroš, DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, Divízia Zvolen, Stredisko Liptovský Mikuláš
Ing. Juraj Kopčák, DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, Divízia Prešov
Ing. Vladimír Suchár, DOPRAVOPROJEKT, a.s. Bratislava, Divízia Prešov
Ing. Petr Novotný, Ph.D., SHP s.r.o.
prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., iS-Konzult, s.r.o.
P05: REKONŠTRUKCIA OBJEKTU NA ŠTEFÁNIKOVEJ UL. Č. 1 V BRATISLAVE
Ing. Ladislav Tausinger, ELTER constructions, s.r.o.
P06: DIAGNOSTIKA, ZAŤAŽITEĽNOSŤ A ZAŤAŽOVACIA SKÚŠKA MOSTA NA BOJNICKEJ ULICI V BRATISLAVE
prof. Ing. Jaroslav Halvonik, PhD., STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
doc. Ing. Peter Paulík, PhD., STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
doc. Ing. Viktor Borzovič, PhD., STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov
doc. Ing. Marek Fraštia, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra geodézie
doc. Ing. Marián Marčiš, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra geodézie
P07: INFORMÁCIE Z KONGRESU fib
doc. Ing. Peter Paulík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave, Katedra betónových konštrukcií a mostov

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.