Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL BIM*[21-11]
Časo-priestorové plánovanie vo výstavbe 4D a 5D BIM

Plánovanie výstavby je zásadná a veľmi náročná činnosť v oblasti riadenia a uskutočňovania stavebných projektov, ktorá si vyžaduje na úspešnú realizáciu čoraz precíznejšie plánovanie. Plánovanie zahŕňa výber technológie, definovanie úloh, odhad potrebných zdrojov a času trvania jednotlivých úloh a taktiež všetky interakcie medzi nimi. Všetky tieto faktory majú priamy dopad na výslednú cenu. S neustále sa zvyšujúcimi nárokmi na kvalitu, bezpečnosť a ochranu zdravia pri práci, ochranu životného prostredia, ale taktiež zvyšujúcou sa cenou vstupov ako je práca, stavebné materiály a mechanizmy, rastie aj potreba dôslednejšej prípravy za účelom efektívneho, plynulého a bezpečného priebehu výstavby. Je potrebné si uvedomiť, že tak ako BIM model, aj časové plánovanie musí brať do úvahy podrobnosť v akej má byť vyhotovené. V rámci odborného seminára priblížime proces tvorby 4D a 5D BIM, ukážeme aktuálne možnosti v tejto oblasti a budeme s Vami zdieľať skúsenosti o možnostiach využitia aj na iné, ako marketingové účely.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 28 min
Označenie modulu: BIM*[21-11]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

PROBLEMATIKA GRANULARITY MODELU V NADVÄZNOSTI NA TVORBU SIMULÁCIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

PROCES TVORBY 4D A 5D ANALÝZ A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ZO SLOVENSKA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

MOŽNOSTI VYUŽITIA ZDROJOVÝCH INFORMÁCIÍ MODELU A OPTIMALIZÁCIA POMOCOU CYKLOGRAMOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  36 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 0 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. , Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

MOŽNOSTI VYUŽITIA ZDROJOVÝCH INFORMÁCIÍ MODELU A OPTIMALIZÁCIA POMOCOU CYKLOGRAMOV
prednášateľ, Ing. Tomáš Funtík, PhD., Stavebná fakulta, STU Bratislava
PROBLEMATIKA GRANULARITY MODELU V NADVÄZNOSTI NA TVORBU SIMULÁCIE
prednášateľ, Ing. Pavol Mayer, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
PROCES TVORBY 4D A 5D ANALÝZ A PRÍPADOVÉ ŠTÚDIE ZO SLOVENSKA
prednášateľ, Ing. Dávid Sándor, PROMA, s.r.o.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.