Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
Dopravné stavby, mestské inžinierstvo a územné plánovanie

Časová dotácia: 1 h 0 min
Počet modulov: 1

Prehľad modulov programu

PMP*[2021]

PMP*[2021]: Význam preslnenia vnútorných a vonkajších priestorov v mestskom prostredí

Voda, vzduch a slnečné žiarenie sú základné substancie nevyhnutné pre život na zemi. Prístup k dennému svetlu a priamemu slnečnému žiareniu v budovách je jedným zo základných predpokladov tvorby zdravého vnútorného prostredia. Preslnenie sa vyžaduje na Slovensku v budovách na bývanie a v predškolských zariadeniach. Od decembra 2018 sa v krajinách CEN implementuje nová norma EN 17037 Denné svetlo v budovách. Táto norma prináša nové kritéria a požiadavky aj na hodnotenie preslnenia interiérov v budovách. Príspevok poskytuje pohľad do histórie a najnovšie informácie o požiadavkách na preslnenie v budovách, diskutuje o význame preslnenia, pohľade naň v minulosti a súcasnosti a ocakávaných zmenách v posudzovaní preslnenia vnútorných a vonkajších priestorov.

Počet tém: 1Časová dotácia: 1 h 0 min

Autori programu

Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.