Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ORD*[22-04]
DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 51 min
Označenie modulu: ORD*[22-04]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR – BUDOVY FINANCOVATEĽNÉ Z POO

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA HISTORICKÝCH VEREJNÝCH BUDOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  19 min

KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA RODINNÝCH DOMOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  25 min

PRÍKLADY ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU A PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE OBNOVU RD Z POO

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  29 min

FINANČNÉ LIMITY – OBNOVA RODINNÝCH DOMOV – ROZPOČTOVANIE 3 TYPOV RD

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  19 min

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM AKTUÁLNE (INFORMÁCIA O DELIACEJ LÍNII S POO)

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  18 min

INFORMÁCIA O SÚŤAŽI NÁVRHOV NA RIEŠENIE OBNOVY RODINNÝCH DOMOV Z POO - TYP „ŠTVOREC“, „KOCKA“, „ORAVA“

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

Diskusia - otázky a odpovede

Počet kapitol: 15 Časová dotácia:  15 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

PLÁN OBNOVY A ODOLNOSTI SR – BUDOVY FINANCOVATEĽNÉ Z POO
prednášateľka, Kristína Korčeková, NIKA
KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA HISTORICKÝCH VEREJNÝCH BUDOV
prednášateľ, Peter Gergely, Riaditeľ odboru obnovy budov, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA RODINNÝCH DOMOV
prednášateľka, Danka Balalová, Slovenská agentúra životného prostredia
PRÍKLADY ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU A PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE OBNOVU RD Z POO
prednášateľ, Peter Lobotka, Slovenská agentúra životného prostredia
FINANČNÉ LIMITY – OBNOVA RODINNÝCH DOMOV – ROZPOČTOVANIE 3 TYPOV RD
prednášateľ, Rudolf Pojezdala, Slovenská agentúra životného prostredia
ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM AKTUÁLNE (INFORMÁCIA O DELIACEJ LÍNII S POO)
prednášateľ, Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
INFORMÁCIA O SÚŤAŽI NÁVRHOV NA RIEŠENIE OBNOVY RODINNÝCH DOMOV Z POO - TYP „ŠTVOREC“, „KOCKA“, „ORAVA“
prednášateľka, Rea Dilhoffova, Slovenská komora architektov

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.