Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ORD*[22-09]
DOTÁCIE NA OBNOVU RODINNÝCH DOMOV III.

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 4 h 55 min
Označenie modulu: ORD*[22-09]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

BUDOVY FINANCOVATEĽNÉ Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  18 min

KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA VEREJNÝCH HISTORICKÝCH BUDOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  24 min

KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA RODINNÝCH DOMOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  34 min

PRÍKLADY ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU A PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE OBNOVU RD Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  39 min

PRÍKLADY Z PRAXE REALIZÁCIE TEPELNÝCH ČERPADIEL

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  20 min

ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM AKTUÁLNE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  14 min

POVINNOSTI PROJEKTANTA A ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY NA EC - LEGISLATÍVA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  32 min

INFORMÁCIA O DELIACEJ LÍNII MEDZI POO A ZDROJMI FINANCOVANIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  11 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 43 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. , predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

BUDOVY FINANCOVATEĽNÉ Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI
prednášateľka, Kristína Korčeková, Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA) ÚV SR
KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA VEREJNÝCH HISTORICKÝCH BUDOV
prednášateľ, Peter Gergely, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR)
KOMPONENT 2 – OBNOVA BUDOV – OBNOVA RODINNÝCH DOMOV
prednášateľ, Matej Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
PRÍKLADY ENERGETICKÉHO CERTIFIKÁTU A PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE PRE OBNOVU RD Z PLÁNU OBNOVY A ODOLNOSTI
prednášateľ, Mohammad Omar Temori, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
PRÍKLADY Z PRAXE REALIZÁCIE TEPELNÝCH ČERPADIEL
prednášateľ, Andrej Číž, Partnerstvo SZ CHKT (Slovenský zväz pre chladenie, klimatizáciu a tepelné čerpadlá)
ZELENÁ DOMÁCNOSTIAM AKTUÁLNE
prednášateľ, Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra (SIEA)
POVINNOSTI PROJEKTANTA A ODBORNE SPÔSOBILEJ OSOBY NA EC - LEGISLATÍVA
prednášateľka, Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDV SR)
INFORMÁCIA O DELIACEJ LÍNII MEDZI POO A ZDROJMI FINANCOVANIA
prednášateľ, Matej Kerestúr, Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.