Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ELE*[2022]
ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny

Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a. s., garantuje bezpečné, spoľahlivé, kvalitné a ekonomicky efektívne prevádzkovanie prenosovej sústavy a zabezpečuje jej trvalo udržateľný rozvoj a technologické napredovanie, pričom zohľadňuje princípy ochrany životného prostredia.  Odborný seminár je primárne určený pre autorizovaných stavebných inžinierov z odbornej sekcie Elektrotechnické zariadenia. Predmetom tohto seminára je prenosová sústava SR - elektrické vedenia, elektrické stanice, prvky prenosovej sústavy, ďalej elektroenergetika na Slovensku (výroba, prenos, distribúcia a spotreba elektriny), plán obrany a plán obnovy elektrizačnej sústavy.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 58 min
Označenie modulu: ELE*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  2 h 58 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Richard Gáborík, predseda krajskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

ELEKTRIZAČNÁ SÚSTAVA SLOVENSKA - výroba, prenos a distribúcia elektriny
prednášateľ, Ing. Martin Jedinák, PhD., Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
prednášateľ, Ing. Jozef Valiček, Slovenská elektrizačná prenosová sústava, a.s.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.