Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL IMP*[2021]
Impregnácia (chemická ochrana) konštrukčného dreva

Všetci vieme, že drevo je prírodný materiál a neošetrované drevo časom podlieha skaze. Významným nebezpečenstvom pre drevo je drevokazný hmyz ako aj drevokazné huby a plesne. Najviac ohrozené je drevo, ktoré je zabudované v exteriéri alebo je dokonca v priamom kontakte s pôdou či vodou. Tento seminár nám ukáže jeden zo spôsobov ako sa správať k drevu už vo fáze prípravy projektov a ako zabezpečiť profesionálnu a spoľahlivú ochranu, ktorou vieme predĺžiť jeho životnosť.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 47 min
Označenie modulu: IMP*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Prečo počítať s impregnáciou dreva už vo fáze projektovej prípravy?

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 25 min

Diskusia 1: Prečo počítať s impregnáciou dreva už vo fáze projektovej prípravy?

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Ako postupovať v prípade nového objektu a rekonštrukcie stojaceho objektu?

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 3 min

Diskusia 2: Ako postupovať v prípade nového objektu a rekonštrukcie stojaceho objektu?

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  14 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Karol Zaremba, predseda krajskej odbornej sekcie PSA - Pozemné stavby a architektúra
odborný garant, Ing. Pavol Hubinský, predseda krajskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

Prečo počítať s impregnáciou dreva už vo fáze projektovej prípravy?
prednášateľka, Ing. Vlasta Kašparcová, manažérka pre marketing, Bochemie a. s.
prednášateľ, Ing. Jaroslav Strnadel Ph.D., vedúci výskumnej skupiny Formulace, Bochemie a. s.
Ako postupovať v prípade nového objektu a rekonštrukcie stojaceho objektu?
prednášateľka, Ing. Vlasta Kašparcová, manažérka pre marketing, Bochemie a. s.
prednášateľ, Ing. Jaroslav Strnadel Ph.D., vedúci výskumnej skupiny Formulace, Bochemie a. s.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.