Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ORD*[23-03]
K výzvam na obnovu rodinných domov a pamiatkových budov

Dňa 15. 10. 2021 nadobudol účinnosť zákon č. 368/2021 Z.z. o mechanizme na podporu obnovy a odolnosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Zákon okrem iného upravuje podmienky podpory zameranej na obnovu rodinných domov financovanej z Plánu obnovy a odolnosti SR. Slovenská agentúra životného prostredia zohráva významnú úlohu pri obnove existujúcich rodinných domov poskytovaním nenávratného finančného príspevku až do výšky 95 % nákladov na obnovu. Slovenská agentúra životného prostredia disponuje 528,2 mil. eur z Plánu obnovy a odolnosti SR určenými na podporu obnovy 30 000 rodinných domov do roku 2026.

 

Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska. Práve reformy a investície v oblasti zelenej ekonomiky tvoria najväčšiu časť Plánu obnovy a odolnosti. Domy postavené pred rokom 2013 poväčšine nespĺňajú súčasné štandardy energetickej náročnosti a sú záťažou pre životné prostredie. Investície do znižovania emisií sa môžu vrátiť v podobe nižších účtov za energie, zhodnotenia majetku, zlepšenia života a zdravia.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 32 min
Označenie modulu: ORD*[23-03]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Revízia Plánu obnovy a odolnosti SR predložená na MPK

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  36 min

Usmernenie k výzve zameranej na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  33 min

Výzva č. 02I01-18-V03 zameraná na obnovu rodinných domov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

Zelená domácnostiam aktuálne (SIEA)

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  20 min

Diskusia

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 33 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Revízia Plánu obnovy a odolnosti SR predložená na MPK
prednášateľka, Kristína Korčeková, odbor zelená ekonomika, Sekcia plánu obovy, Úrad vlády SR
Usmernenie k výzve zameranej na obnovu verejných historických a pamiatkovo chránených budov
prednášateľ, Peter Gergely, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky
Výzva č. 02I01-18-V03 zameraná na obnovu rodinných domov
prednášateľ, Omar Temori, Slovenská agentúra životného prostredia
Zelená domácnostiam aktuálne (SIEA)
prednášateľ, Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.