Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL SŠ*[23-10]
Komentár k norme EN 1993-1-1:2022 - EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií časť 1-1 všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika novej generácie EUROKÓDOV je veľmi široká. V rámci tohto semináru sa budeme venovať komentáru jednej z nich a to normy EN 1993-1-1:2022 - Navrhovanie oceľových konštrukcií - Časť 1-1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy [Eurocode 3 - Design of steel structures - Part 1-1: General rules and rules for buildings].

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 28 min
Označenie modulu: SŠ*[23-10]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Úvodné slovo

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  4 min

Komentár k norme EN 1993-1-1:2022 - EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií časť 1-1 všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 48 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  36 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda slovenskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

Úvodné slovo
prednášateľ, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Komentár k norme EN 1993-1-1:2022 - EUROKÓD 3: Navrhovanie oceľových konštrukcií časť 1-1 všeobecné pravidlá a pravidlá pre budovy
prednášateľ, prof. Ing. Ivan Baláž, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.