Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
KONFERENCIA BETONÁRSKE DNI

Cieľom konferencie Betonárske dni je vytvoriť príležitosť na odborné, informačné a spoločenské stretnutie slovenskej a českej betonárskej komunity. Konferencia sa koná vždy v párnych rokoch už od roku 1994, pričom jej neoddeliteľnou súčasťou je aj spoločenský večer, sprievodná výstava či exkurzia na vybranú stavbu.

Táto konferencia vytvára platformu pre stretnutie:

☞ výrobcov, dodávateľov a odberateľov cementu, betónu, výstuže, materiálov na ochranu a sanácie betónových konštrukcií a murovacích prvkov;

☞ projekčných, výrobných a dodávateľských organizácií a podnikateľov z oblasti monolitických a montovaných betónových konštrukcií, ako aj výroby stavebných dielcov;

☞ výskumných a vývojových pracovísk, stredných odborných a vysokých škôl, skúšobných ústavov a laboratórií;

☞ investorov, pracovníkov v normotvornej činnosti, štátnej správy a územnej samosprávy;

 

Časová dotácia: 12 h 40 min
Počet modulov: 1

Prehľad modulov programu

BD*[2020]: Betonárske dni 2020

Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenský národný komitét fib zorganizovali 22. októbra 2020 online formou 13. ročník konferencie a 6. post kongresové kolokvium SNK fib.

Počet tém: 10Časová dotácia: 12 h 40 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave
Slovenský národný komitét fib
Slovenská komora stavebných inžinierov

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.