Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
KONFERENCIE

Táto sekcia Vám umožňuje prístup k zaujímavým konferenciám súvisiacich s problematikou stavebníctva. Ide o program, ktorý ukrýva v jednom podujatí množstvo zaujímavých prednášok a prezentácií, ktoré neponúkajú len základný vzdelávací výklad ale aj trendy a vývoj v jednotlivých oblastiach čo je základným princípom konferenčných prezentácií a prednášok.

Časová dotácia: 12 h 40 min
Počet modulov: 1

Prehľad modulov programu

BD*[2020]

BD*[2020]: Betonárske dni 2020

Katedra betónových konštrukcií a mostov Stavebnej fakulty STU v Bratislave a Slovenský národný komitét fib zorganizovali 22. októbra 2020 online formou 13. ročník konferencie a 6. post kongresové kolokvium SNK fib.

Počet tém: 10Časová dotácia: 12 h 40 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

Slovenská komora stavebných inžinierov
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.