Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL KI*[2023]
Kontrolní inžinieri podľa novej legislatívy

Stavebná legislatíva od 1. apríla 2024 prináša zmeny v zákone č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch. Jednou zo zásadných zmien je nový inštitút Kontrolného inžiniera. V tomto webinári sa venujeme § 5 zákona č. 138/1992 Zb., ktorý sa zameriava na nové regulované povolanie – kontrolný inžinier.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 31 min
Označenie modulu: KI*[2023]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Aké zmeny nás čakajú od 1.4.2024 v legislatíve

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  31 min

Autorizovaní kontrolní inžinieri podľa zákona č. 138/1992 Zb.

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  31 min

Kontrolní inžinieri v praxi

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  49 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  40 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Aké zmeny nás čakajú od 1.4.2024 v legislatíve
prednášateľ, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Autorizovaní kontrolní inžinieri podľa zákona č. 138/1992 Zb.
prednášateľ, Ing. Štefan Gramblička, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Kontrolní inžinieri v praxi
prednášateľ, Ing. Jaroslav Repa, Slovenská komora stavebných inžinierov
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.