Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ETK*[2020]
Kurz ETIKY 1

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame modul kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 16.12.2020 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 56 min
Označenie modulu: ETK*[2020]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Časť 1. - Prečo vlastne konať eticky?

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  20 min

Časť 2. - Etika povinnosti - I. Kant

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

Časť 3. - Etika utilitarizmu - J. Bentham, J. S. Mill

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  16 min

Časť 4. - Etika zodpovednosti - M. Weber, H. Jonas

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  20 min

Časť 5. - Etický kódex člena SKSI

Počet kapitol: 5 Časová dotácia:  37 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant, doc. Ing. Milan Nič, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov, člen Etickej rady SKSI
garant, Ing. Anton Letko, MBA, Slovenská komora stavebných inžinierov, člen Etickej rady SKSI

Autori a spoluautori tém

Časť 1. - Prečo vlastne konať eticky?
prednášateľ, prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Časť 2. - Etika povinnosti - I. Kant
prednášateľ, prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Časť 3. - Etika utilitarizmu - J. Bentham, J. S. Mill
prednášateľ, prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Časť 4. - Etika zodpovednosti - M. Weber, H. Jonas
prednášateľ, prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Časť 5. - Etický kódex člena SKSI
prednášateľ, prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
Slovenská komora stavebných inžinierov, Etický kódex člena SKSI platný k 19. 9. 2020
prednášateľ, doc. Ing. Milan Nič, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov, člen Etickej rady SKSI

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.