Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ETK*[2021]
Kurz ETIKY 2

Etika vnáša do podnikania a ekonomického života pre profesie stavebníctva pravidlá, ktoré regulujú správanie jednotlivých subjektov v záujme zachovania a rozvoja ekonomického systému ako celku. Porušovanie etických pravidiel spôsobuje jednotlivým subjektom, ale aj ekonomike ako celku, veľké materiálne škody, a do spoločnosti vnáša pochybnosti o tom, že podnikať sa dá etickým spôsobom. Z tohto dôvodu vám prinášame rozšírené informácie kurzu Etiky, ktorý zorganizovali 24.06.2021 Regionálne združenie SKSI Bratislava a Regionálne združenie SKSI Trnava.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 15 min
Označenie modulu: ETK*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Samospráva SKSI v perspektíve „silnej Európskej únie“ na svetovej scéne

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  17 min

Samospráva slobodných povolaní

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  58 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

garant, doc. Ing. Milan Nič, PhD. , Slovenská komora stavebných inžinierov, člen Etickej rady SKSI

Autori a spoluautori tém

Samospráva SKSI v perspektíve „silnej Európskej únie“ na svetovej scéne
prednášateľ, Ing. Ondrej Sova, predseda slovenskej odbornej sekcie VUS - Vedenie uskutočňovania stavieb
Samospráva slobodných povolaní
prednášateľ, prof. Mgr. Ľubomír Batka Dr. theol., Univerzita Komenského v Bratislave, Právnická fakulta UK, Katedra teórie práva a sociálnych vied
prednášateľ, doc. Ing. Milan Nič, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov, člen Etickej rady SKSI

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.