Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL LEG*[23-09]
Legislatívne zmeny a nové povinnosti pre projektantov

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky vznikol 1. júna 2022 na základe rozhodnutia parlamentu. Odo dňa svojho zriadenia vykonáva všetky činnosti potrebné k zabezpečeniu svojho riadneho chodu a k prechodu práv a povinností v oblasti územného plánovania, výstavby a vyvlastnenia podľa doterajších všeobecne záväzných právnych predpisov z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky na úrad od 1. januára 2023. Tento seminár reflektuje na aktuálny stav legislatívy v stavebníctve a územnom plánovaní s dôrazom na postavenie projektanta v tomto procese a poukazuje na niektoré procesy v oblsati digitalizácie a v samotnej inštitucionalizácii úradu.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 2 min
Označenie modulu: LEG*[23-09]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Ako bude po účinnosti reformy územné plánovanie determinovať výstavbu

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  50 min

Aktuálny stav implementácie zákona o výstavbe

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  28 min

Zákon o výstavbe - čo projektant "MUSÍ" a čo len "MÔŽE“

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  48 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  56 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Ján Petržala , Slovenská komora stavebných inžinierov
odborný garant, Ing. Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Autori a spoluautori tém

Ako bude po účinnosti reformy územné plánovanie determinovať výstavbu
prednášateľka, Mgr. Slavomíra Salajová, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Aktuálny stav implementácie zákona o výstavbe
prednášateľ, Ing. Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR
Zákon o výstavbe - čo projektant "MUSÍ" a čo len "MÔŽE“
prednášateľ, Ing. Ján Petržala, Slovenská komora stavebných inžinierov
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.