Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL L*[23]*201
Legislatívne zmeny pri príprave a zhotovovaní stavieb od 1.4.2024

Nový zákon č. 201/2022 Z. z. o výstavbe prinesie niekoľko zásadných zmien aj pre stavbyvedúcich a stavebných dozorov. Počas webinára Vám predstavíme aké sú práva a povinnosti osôb pri príprave a zhotovovaní stavieb, aké sú vyhradené činnosti vo výstavbe a zavedenie nových povolaní - autorizovaný stavbyvedúci a autorizovaný stavebný dozor. Viete aké sú povinnosti a zodpovednosť stavbyvedúceho a autorizovaného stavbyvedúceho od 1.4.2024? Poznáte povinnosti a zodpovednosť stavebného dozoru a autorizovaného stavebného dozoru od 1.4.2024? Odpovede na tieto a iné otázky sa dozviete na tomto webinári.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 27 min
Označenie modulu: L*[23]*201

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Aktuálny stav implementácie zákona o výstavbe

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  31 min

Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Aké zmeny v praxi prinesie pre oprávnené osoby pri príprave a zhotovovaní stavieb.

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  28 min

Výkon činnosti stavbyvedúceho (SV) a autorizovaného stavbyvedúceho (ASV). Výkon činnosti stavebného dozoru (SD) a autorizovaného stavebného dozoru (ASD).

Počet kapitol: 3 Časová dotácia:  46 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  42 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
odborný garant, Ing. Ondrej Sova, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
odborný garant, Ing. Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ÚÚPaV SR)

Autori a spoluautori tém

Aktuálny stav implementácie zákona o výstavbe
prednášateľ, Ing. Roman Skorka, Úrad pre územné plánovanie a výstavbu Slovenskej republiky (ÚÚPaV SR)
Zákon č. 201/2022 Z.z. o výstavbe. Aké zmeny v praxi prinesie pre oprávnené osoby pri príprave a zhotovovaní stavieb.
prednášateľ, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)
Výkon činnosti stavbyvedúceho (SV) a autorizovaného stavbyvedúceho (ASV). Výkon činnosti stavebného dozoru (SD) a autorizovaného stavebného dozoru (ASD).
prednášateľ, Ing. Ondrej Sova, Slovenská komora stavebných inžinierov (SKSI)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.