Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL OSP*[2022]
Moderné osvetlenie športovísk

Seminár je zameraný na osvetlenie vnútorných a vonkajších športovísk z pohľadu športovcov, rozhodcov a divákov, ako aj pre televízne prenosy a filmový záznam. Seminár sa bude venovať nielen normatívnym požiadavkám, ale aj požiadavkám jednotlivých športových federácií. V úvodnej časti budú vysvetlené teoretické základy osvetlenia športovísk a predstavené normatívne požiadavky a požiadavky vybraných federácií pre športy bežne praktizované na Slovensku. V nadväznosti na požiadavky budú uvedené praktické odporúčania na osvetlenie rôznych druhov športu. Účastníkom budú sprostredkované aj technické riešenia s využitím moderných osvetľovacích prostriedkov a sústav. Záverom sa seminár bude venovať otázkam merania parametrov a hodnotenia kvality osvetlenia športovísk, napr. ku kolaudácii, energetickej certifikácii atď.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 45 min
Označenie modulu: OSP*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Normatívne požiadavky na osvetlenie športovísk

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  58 min

Praktické návody a odporúčania na osvetlenie športovísk

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 2 min

Technické prostriedky a riešenia moderného osvetlenia športovísk

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  56 min

Požiadavky a praktické skúsenosti s meraním osvetlenia športovísk

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  49 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Autori a spoluautori tém

Normatívne požiadavky na osvetlenie športovísk
prednášateľ, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Praktické návody a odporúčania na osvetlenie športovísk
prednášateľ, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Technické prostriedky a riešenia moderného osvetlenia športovísk
prednášateľ, Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Požiadavky a praktické skúsenosti s meraním osvetlenia športovísk
prednášateľ, Mgr. Roman Dubnička, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.