Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL NMK*[2021]
Navrhovanie murovaných konštrukcií 1

Tento seminár sa zaoberá všeobecnými princípmi navrhovania murovaných konštrukcií a špecifikami navrhovania pre tehliarske, pórobetónové a vápenno-pieskové murovacie prvky. Obsahom sú legislatívne a normové podklady, materiály, analýza murovaných konštrukcií a návrhy nosných murovaných konštrukcií.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 13 min
Označenie modulu: NMK*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Navrhovanie murovaných konštrukcií I.

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  18 min

Navrhovanie murovaných konštrukcií II.

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  25 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  30 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Navrhovanie murovaných konštrukcií I.
prednášateľ, Ing. Zoltán Szabad, PhD., autorizovaný inžinier pre statiku a dynamiku stavieb
Navrhovanie murovaných konštrukcií II.
prednášateľ, Ing. Ondrej Štepanovský, technický poradca podpory predaja spoločnosti Xella
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.