Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL NMK*[2022]
Navrhovanie murovaných konštrukcií 2

Murivo nie je ideálnym materiálom pre modelovanie pomocou MKP, lebo má rôzne vlastnosti v rôznych smeroch – má dobrú odolnosť v tlaku ale takmer nulovú v ťahu. Nastavenie vlastností muriva v programe SCIA ENGINEER – pevnostné charakteristiky, modul pružnosti, Poissonov súčiniteľ – tieto charakteristiky sa menia podľa použitých murovacích prvkov a malty. Príklady výpočtu – porovnanie výsledkov: 1. Prvok prenášajúci iba tlak, 2. Výpočet murovanej steny s redukciou klenbového účinku, 3. Eliminácia ťahu pri nelineárnom výpočte s použitím nelineárnej funkcie kĺbov na hrane steny a stropu.
Nenosné steny: Návrh a stabilita nenosných stien (geometria-dĺžka/výška steny). Zjednodušené zásady pre stanovenie maximálnej dĺžky a výšky nevystužených nenosných stien vyplývajúce z pravidiel pre návrh nenosných vnútorných stien podľa EN 1996-1-1, EN 1996-3.
Výplňové steny: Posúdenie výplňových obvodových stien v skeletoch zaťažených vetrom. Obvodové výplňové vysoké steny v halách. Odolnosť výplňovej steny v ťahu za ohybu. Návrh výstuže Murfor vo výplňových stenách pri zaťažení kolmom na ich rovinu. Šmyková odolnosť steny pri zaťažení kolmom na jej rovinu. Detaily napojenia výplňovej steny na nosné konštrukcie. Návrh počtu murivových spojok. Konštrukčné opatrenia zabezpečujúce stabilitu výplňových stien, ako je návrh vzdialeností priečených stužujúcich stien, doplnenie steny piliermi, stuženie výplňovej steny stropnou konštrukciou a prievlakom.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 38 min
Označenie modulu: NMK*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

NENOSNÉ A VÝPLŇOVÉ MUROVANÉ STENY

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

VÝPOČTOVÉ MODELY MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  18 min

Diskusia

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  50 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

NENOSNÉ A VÝPLŇOVÉ MUROVANÉ STENY
prednášateľ, Ing. Ondrej Štepánovský
VÝPOČTOVÉ MODELY MUROVANÝCH KONŠTRUKCIÍ
prednášateľ, Ing. Zoltán Szabad, PhD.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.