Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL SŠ*[21-01]
NOSNÉ KONŠTRUKCIE PANELOVÝCH BUDOV

Odborný seminár je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb bude diskutovaná z pohľadu nosných konštrukcií existujúcich panelových budov. Hromadná výstavba bytových domov pomocou technológie veľkoformátových panelových prefabrikátov v bývalom Československu trvala približne 40 rokov. Životnosť týchto budov sa pomaly blíži k ich plánovanej hodnote. Častým problémom sú aj zásahy do nosných konštrukcií panelových budov. Dôležité detaily stykov nosných prvkov sa pritom menili nielen medzi jednotlivými konštrukčnými sústavami, ale aj v priebehu vývoja tej ktorej konštrukčnej sústavy.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 20 min
Označenie modulu: SŠ*[21-01]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

VIDEO ⏯ - Časť 1.
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  53 min

VIDEO ⏯ - Časť 2.
Ing. Ivan Hollý, PhD.

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  37 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  50 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. , predseda slovenskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

VIDEO ⏯ - Časť 1.
prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD.
prednášateľ, prof. Ing. Juraj Bilčík, PhD. , Katedra betónových konštrukcií a mostov SvF STU
VIDEO ⏯ - Časť 2.
Ing. Ivan Hollý, PhD.
prednášateľ, Ing. Ivan Hollý, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.