Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL STN*[22-04]
Nová norma na otvorené konštrukcie STN 74 6200: Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

Táto norma platí pre navrhovanie, výrobu, montáž a kontrolu kvality okien, dverí a zasklených stien, ktoré oddeľujú vonkajšie prostredie od vnútorného prostredia budov, alebo oddeľujú dve rozdielne vnútorné prostredia budov. Do predmetu normy patria okná, dvere a zasklené steny zo všetkých materiálových báz, konštrukcií a ich kombinácií, okná, dvere a zasklené steny, ktoré sú v svojej ploche charakterizované priehľadnou, priesvitnou ale aj nepriehľadnou časťou, okná, dvere a zasklené steny zabudované v zimných záhradách, okná, dvere a zasklené steny zabudované v závesných stenách, strešné okná a zostavy zo strešných okien. Vnútorné okná, dvere a zasklené steny, t. j. konštrukcie vhodné na oddelenie dvoch interiérových priestorov sa bez osobitnej požiadavky neposudzujú podľa tejto normy. Navrhovanie, výroba, montáž, servis a kontrola kvality protipožiarnych a dymotesných okien, dvier a zasklených stien nie sú predmetom tejto normy.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 13 min
Označenie modulu: STN*[22-04]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Úvod

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  10 min

STN 74 6200: Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 43 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  20 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Katedra Konštrukcií pozemných stavieb STU v Bratislave

Autori a spoluautori tém

Úvod
prednášateľ, prof. Ing. Anton Puškár, PhD., Katedra Konštrukcií pozemných stavieb STU v Bratislave
STN 74 6200: Vonkajšie okná, dvere a zasklené steny. Všeobecné požiadavky na navrhovanie, výrobu, zabudovanie a kontrolu.
prednášateľ, Ing. Peter Snopko, SLOVENERGOokno, občianske združenie
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.