Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL NZV*[2021]
Nové európske a národné predpisy súvisiace s navrhovaním a zabudovaním tepelnoizolačných výrobkov do stavby

Seminár sa zameriava na súbor technických noriem rady STN 72 7221 zahŕňa normy zamerané na zabudovanie jednotlivých tepelnoizolačných materiálov (STN 72 7221 – 2 Tepelnoizolačné výrobky z EPS; STN 72 7221 – 3 Tepelnoizolačné výrobky z XPS; STN 72 7221 – 4 Tepelnoizolačné výrobky z MW). Vzhľadom na sprísňovanie požiadaviek na tepelnú ochranu stavebných konštrukcií a energetickú hospodárnosť budov sa v ostatnom období rozšíril sortiment tepelnoizolačných výrobkov, ktoré sa používajú ako komponenty ETICS. Pri navrhovaní a zhotovovaní ETICS je potrebné zohľadniť nielen tepelnotechnické požiadavky, ale aj požiadavky na protipožiarnu bezpečnosť. Navrhovaná zmena normy STN 73 0802/Z2:2015 bude podkladom pre autorizovaného inžiniera pri spracovaní projektovej dokumentácie zateplenia obvodových plášťov budov pomocou ETICS, ale aj pre zhotoviteľa vonkajších tepelnoizolačných kontaktných systémov.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 7 min
Označenie modulu: NZV*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Úvod

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  18 min

SÚBOR TECHNICKÝCH NORIEM STN 72 7221 – UKAZOVATEĽ VHODNÉHO VÝBERU TEPELNOIZOLAČNÉHO VÝROBKU NA ZAMÝŠĽANÝ ÚČEL POUŽITIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  23 min

EURÓPSKE DOKUMENTY A NÁRODNÉ PREDPISY ZOHĽADŇUJÚCE VPLYV PARAMETROV KOMPONENTOV ETICS NA STABILITU A POSÚDENIE ETICS

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  53 min

POUŽITIE RÔZNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH VÝROBKOV PRI ZABUDOVANÍ ETICS DO STAVBY PODĽA NÁVRHU STN 73 0802/Z3

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 3 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  30 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.

Autori a spoluautori tém

SÚBOR TECHNICKÝCH NORIEM STN 72 7221 – UKAZOVATEĽ VHODNÉHO VÝBERU TEPELNOIZOLAČNÉHO VÝROBKU NA ZAMÝŠĽANÝ ÚČEL POUŽITIA
prednášateľka, Ing. Anna Pauliková, TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
EURÓPSKE DOKUMENTY A NÁRODNÉ PREDPISY ZOHĽADŇUJÚCE VPLYV PARAMETROV KOMPONENTOV ETICS NA STABILITU A POSÚDENIE ETICS
prednášateľka, Ing. Dana Bellušová, TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
POUŽITIE RÔZNYCH TEPELNOIZOLAČNÝCH VÝROBKOV PRI ZABUDOVANÍ ETICS DO STAVBY PODĽA NÁVRHU STN 73 0802/Z3
prednášateľka, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Úvod
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.