Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL OVP*[2022]
Nové požiadavky na osvetlenie vnútorných pracovísk

Človek trávi veľkú časť svojho dňa na pracovisku. Na výkon svojej pracovnej činnosti potrebuje dobré osvetlenie – nielen z hľadiska zrakového výkonu, ale aj zrakovej pohody a estetiky. Základné atribúty osvetlenia musia tvoriť vyvážený systém s ohľadom na druh a charakter vykonávanej práce, a prispievať tak k celkovej duševnej pohode pracovníkov. Interaktívnym osvetlením pozitívne podporujeme aj mimozrakové účinky svetla na ľudský organizmus. Je nepochybné, že osvetlenie pracovísk patrí medzi najdôležitejšie aplikácie svetelnej techniky. Požiadavky na osvetlenie sú regulované predpismi, na ktoré v technických požiadavkách nadväzujú normy STN. Kľúčovou normou pre osvetlenie vnútorných pracovísk je STN EN 12464-1, ktorá bola nedávno významne novelizovaná; od decembra 2021 platí nová verzia normy v angličtine, jej správnemu uplatneniu v praxi zatiaľ bráni jazyková bariéra. V priebehu roka 2022 má byť publikovaná slovenská verzia normy. Nové vydanie seminára je prezentovať požiadavky novej STN a upozorniť na najdôležitejšie zmeny, odchýlky a nové normatívne ustanovenia.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 6 h 0 min
Označenie modulu: OVP*[2022]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Kvantitatívne a kvalitatívne parametre osvetlenia pracovísk

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 30 min

Prehľad požiadaviek na osvetlenie pracovísk

Počet kapitol: 4 Časová dotácia:  1 h 47 min

Osvetlenie ako motivujúci faktor na pracoviskách

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  38 min

Optimálny návrh osvetlenia z pohľadu produktových možností

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  46 min

Objektivizácia osvetlenia a overovacie postupy

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 14 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave

Autori a spoluautori tém

Kvantitatívne a kvalitatívne parametre osvetlenia pracovísk
prednášateľ, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Prehľad požiadaviek na osvetlenie pracovísk
prednášateľ, Mgr. Roman Dubnička, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Osvetlenie ako motivujúci faktor na pracoviskách
prednášateľ, Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Optimálny návrh osvetlenia z pohľadu produktových možností
prednášateľ, Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Objektivizácia osvetlenia a overovacie postupy
prednášateľ, Mgr. Roman Dubnička, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU v Bratislave
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.