Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL L*[24]*50
Novela stavebného zákona 50/1976 Zb.

Národná rada Slovenskej republiky prijala zákon č. 46/2024 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku. Základným dôvodom prijatia novely bolo rozhodnutie o odložení účinnosti zákona č. 201/2022 Z. z. o výstavbe. Touto novelou sa mení a dopĺňa nielen stavebný zákon, ale okrem iných legislatívnych predpisov aj tzv. „zberný zákon“ t. j. zákon č. 205/2023 Z. z. o zmene a doplnení niektorých zákonov v súvislosti s reformou stavebnej legislatívy. Aké zmeny priniesla novela zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov? Ako legislatívne zmeny súvisiace so zákonmi 200/2022 Z. z. a 201/2022 Z. z. ovplyvňujú pôvodný zákon o výstavbe s dosahom na náš kľúčový zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných  stavebných inžinieroch. Na tieto, ale aj iné otázky zodpovieme práve počas tohto seminára.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 15 min
Označenie modulu: L*[24]*50

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Platnosť a účinnosť zákonov 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní, 201/2022 Z.z. o výstavbe

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  31 min

Zákon č. 46/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  58 min

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v praxi od 1.4.2024

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  19 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Platnosť a účinnosť zákonov 200/2022 Z.z. o územnom plánovaní, 201/2022 Z.z. o výstavbe
prednášateľ, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov
Zákon č. 46/2024 Z.z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku
prednášateľ, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov
Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v praxi od 1.4.2024
prednášateľ, Ing. Ján Jakubov, Slovenská komora stavebných inžinierov
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.