Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL SŠ*[23-02]
Nový cezhraničný most v Komárne - Most Monoštor

Odborný seminár je určený prevažne autorizovaným stavebným inžinierom pre statiku stavieb a je zameraný na aktuálne problémy pri navrhovaní nosných konštrukcií stavieb. Problematika nosných konštrukcií stavieb (NK) bude diskutovaná z pohľadu náročných projekčných prác nového mosta cez Dunaj v Komárne - Most Monoštor.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 15 min
Označenie modulu: SŠ*[23-02]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Nový cezhraničný most v Komárne - most Monoštor

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  2 h 33 min

Návrh ohrádzky a založenie mostného piliera v Komárne

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  20 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  22 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD., predseda slovenskej odbornej sekcie STA - Statika stavieb

Autori a spoluautori tém

Nový cezhraničný most v Komárne - most Monoštor
prednášateľ, Ing. Ladislav Nagy, autor návrhu a zodpovedný projektant mosta1
Návrh ohrádzky a založenie mostného piliera v Komárne
prednášateľ, prof. Ing. Peter Turček, PhD., Katedra geotechniky Stavebnej fakulty STU v Bratislave

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.