Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL ORD*[23-09]
Obnova rodinných domov IV.: Výzva č. 4

Obnova rodinných domov je súčasťou Plánu obnovy a odolnosti Slovenskej republiky. Jej cieľom je do roku 2026 podporiť príspevkom na obnovu domu až 30 000 starších domov. Zníženie energetickej náročnosti domov pozitívne ovplyvní hospodárenie domácností a zníženie emisií CO2 prispeje k zlepšeniu kvality životného prostredia a zdravia obyvateľov Slovenska.

 

Výzva č.4 prináša efektívnejšiu komunikáciu, optimalizované procesy a stavia na piatich hlavných pilieroch:
Primeranosť: Výzva predpokladá dostatočných 90 dní na podanie žiadosti spolu s prílohou ECB/PEH, vypúšťame prílohu osvedčenia o veku domu.
Prehľadnosť: Znenie Výzvy ďalej zjednodušujeme, formulár žiadosti zverejníme spolu s Výzvou.
Pružnosť: Automaticky notifikujeme žiadateľov o napredovaní hodnotenia, vypúšťame priebežnú povinnosť doplniť dokumenty po uzavretí zmluvy.
Pestrosť: Rozširujeme podporované aktivity aj na základe spätnej väzby od záujemcov o príspevok.
Pragmatickosť: Ponechávame osvedčené podmienky a procesy, pokračujeme v motivácií maximálnych úspor energií.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 37 min
Označenie modulu: ORD*[23-09]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Aktualizovaný plán obnovy a odolnosti SR, REPowerEU

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

Nová zelená domácnostiam

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  25 min

Podmienky výzvy číslo 4 zameranej na obnovu rodinných domov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  28 min

Najčastejšie nedostatky pri kontrole žiadosti v rámci tretej výzvy

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

K plánovaným legislatívnym zmenám v oblasti EHB

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  39 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  1 h 16 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Aktualizovaný plán obnovy a odolnosti SR, REPowerEU
prednášateľka, Veronika Hanzesová Macková, Národná implementačná a koordinačná autorita (NIKA), Úrad vlády SR
Nová zelená domácnostiam
prednášateľ, Michal Ilovič, Slovenská inovačná a energetická agentúra
Podmienky výzvy číslo 4 zameranej na obnovu rodinných domov
prednášateľka, Kristína Korčeková, Slovenská agentúra životného prostredia
Najčastejšie nedostatky pri kontrole žiadosti v rámci tretej výzvy
prednášateľ, Omar Temori, Slovenská agentúra životného prostredia
K plánovaným legislatívnym zmenám v oblasti EHB
prednášateľka, Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy Slovenskej republiky

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.