Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL OPH*[2021]
Ochrana stavieb pred hlukom z vonkajšieho prostredia

Seminár je zameraný na zásady ochrany vnútorného priestoru budov pred hlukom z vonkajšieho prostredia. Venuje sa návrhom protihlukových opatrení na ceste šírenia zvuku stavebných objektov, merania hluku a stanovenie hlukovej záťaže vonkajšieho prostredia. Súčasťou seminára sú základné požiadavky na zvukovú izoláciu obvodových plášťov a konštrukcií výplní otvorov a požiadavky na vetranie budov v hlukom zaťaženom prostredí. Spomenuté sú aj príklady dvojitých transparentných fasád, špeciálnych okenných konštrukcií, možné spôsoby vetrania a iné technické riešenia určené na ochranu stavieb pred nadmerným hlukom. Základným obsahom seminára sú merania hluku vo vonkajšom prostredí, mapy hlukovej záťaže, platná legislatíva, požiadavky slovenských technických noriem a prehľad technických riešení na ochranu budov pred nadmerným hlukom. Nepriezvučnosť fasád a konštrukcií výplní otvorov, vetranie budov, vybrané technické riešenia a príklady vykonaných meraní hluku.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 3 min
Označenie modulu: OPH*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

OCHRANA STAVIEB PRED HLUKOM Z VONKAJŠIEHO PROSTREDIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

ZÁSADY NAVRHOVANIA STAVIEB V ÚZEMÍ ZAŤAŽENOM NADMERNÝM HLUKOM

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  36 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  5 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Peter Zaťko, PhD., A&Z Acoustics s.r.o.
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

OCHRANA STAVIEB PRED HLUKOM Z VONKAJŠIEHO PROSTREDIA
prednášateľ, Ing. Peter Zaťko, PhD., A&Z Acoustics s.r.o.
ZÁSADY NAVRHOVANIA STAVIEB V ÚZEMÍ ZAŤAŽENOM NADMERNÝM HLUKOM
prednášateľ, Ing. Dušan Dlhý, PhD., Stavebná fakulta STU Bratislava
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.