Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL EL*[2021]
online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Modul vznikol na základe on-line konferencie z 18. mája 2021, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s takmer nulovou potrebou energie a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 59 min
Označenie modulu: EL*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – STAV ICH VÝSTAVBY A VÝHĽAD - aktuálne a plánované legislatívne zmeny

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  24 min

PROCES ZABEZPEČENIA A DOPAD AKTUÁLNYCH POŽIADAVIEK NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ NA VÝSTAVBU A OBNOVU BUDOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

EURÓPSKE TRENDY – LEGISLATÍVA A NORMY PRE ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  21 min

„OZELEŇOVANIE“ PLYNU AKO ZDROJA TEPLA PRE BUDOVY A0 – BIOMETÁN, H2

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  19 min

BYTOVÝ DOM SO ZEMNÝM PLYNOM V A0

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

ENERGETICKO – EKONOMICKÁ ANALÝZA RODINNÉHO DOMU S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  21 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  45 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori tém

BUDOVY S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE – STAV ICH VÝSTAVBY A VÝHĽAD - aktuálne a plánované legislatívne zmeny
prednášateľka, Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
PROCES ZABEZPEČENIA A DOPAD AKTUÁLNYCH POŽIADAVIEK NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ NA VÝSTAVBU A OBNOVU BUDOV
prednášateľka, prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., Technický a skúšobný ústav stavebný, n. o.
EURÓPSKE TRENDY – LEGISLATÍVA A NORMY PRE ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV
prednášateľka, Ing. Jana Bendžalová, PhD., ENBEE, s.r.o.
„OZELEŇOVANIE“ PLYNU AKO ZDROJA TEPLA PRE BUDOVY A0 – BIOMETÁN, H2
prednášateľ, Ing. Michal Gutman, SPP - distribúcia, a.s.
BYTOVÝ DOM SO ZEMNÝM PLYNOM V A0
prednášateľ, Ing. Michal Lešinský, PIO KERAMOPROJEKT, a.s.
ENERGETICKO – EKONOMICKÁ ANALÝZA RODINNÉHO DOMU S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
prednášateľ, Ing. Radovan Illith, PhD., SPP - distribúcia, a.s.

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.