Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL EL*[2020]
online konferencia: EKONOMIKA, LEGISLATÍVA A RIEŠENIA PRE BUDOVY S VYSOKOU ENERGETICKOU HOSPODÁRNOSŤOU

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 20. októbra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, aby priblížila najnovšie poznatky z oblasti ekonomiky, legislatívy a riešení pre budovy s vysokou energetickou hospodárnosťou a pripravila tak odbornú verejnosť na plánované zmeny v najbližších rokoch.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 1 h 10 min
Označenie modulu: EL*[2020]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Súčastné legislatívne prostredie pre energetickú hospodárnosť budov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  17 min

Globálne hodnotenie riešení pre hĺbkovú obnovu budov

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  17 min

Ekologická inteligencia ako súčasť životného štýlu

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  17 min

Bungalov a zdroje tepla pre energetickú triedu A1 (A0)

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  17 min

Vplyv parametrov, súčiniteľov, prirážok a faktorov na energetickú hospodárnosť budov

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  2 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori tém

Súčastné legislatívne prostredie pre energetickú hospodárnosť budov
Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
Globálne hodnotenie riešení pre hĺbkovú obnovu budov
Ing. Jana Bendžalová, PhD., ENBEE, s.r.o.
Ekologická inteligencia ako súčasť životného štýlu
Ing. Roman Rajninec, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Mgr. Michal Záhradník, Slovenský plynárenský priemysel, a.s.
Bungalov a zdroje tepla pre energetickú triedu A1 (A0)
Ing. Radovan Illith, PhD., SPP - Distribúcia, a. s.
Vplyv parametrov, súčiniteľov, prirážok a faktorov na energetickú hospodárnosť budov
prof. Ing. Zuzana Sternová, PhD., TECHNICKÝ A SKÚŠOBNÝ ÚSTAV STAVEBNÝ, n. o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.