Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL CH*[2021]
online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA V RÁMCI ECB

Konferencia je určená architektom, projektantom, odborne spôsobilým osobám a pre širšiu odbornú verejnosť. Táto konferencia sa zaoberá predpismi, výpočtami a technológiami na chladenie a vetranie pričom kladie dôraz na predstavenie normatívneho a prevádzkového hodnotenia. Nájdeme tu analyzovaný dopad opatrení v mieste spotreby vetrania a chladenia pri normatívnom i prevádzkovom hodnotení a jeho vplyv na energetickú hospodárnosť budov.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 58 min
Označenie modulu: CH*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  42 min

VÝPOČET POTREBY CHLADU PODĽA STN EN ISO 52016-1

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  25 min

DOPAD OPATRENÍ V MIESTE SPOTREBY VETRANIE A CHLADENIE PRI NORMATÍVNOM HODNOTENÍ NA A ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  37 min

DOPAD CHLADENIA A VETRANIA V BUDOVE NIELEN NA ECB

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  31 min

PRÍKLADY NORMATÍVNEJ, PREVÁDZKOVEJ ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

PREVÁDZKOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI - MONITORING V PRAXI

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  29 min

ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VO VÄZBE NA PRIENIK PRÁVNYCH NORIEM A ALTERNATÍVNE RIEŠENIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  30 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU
prednášateľka, Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
VÝPOČET POTREBY CHLADU PODĽA STN EN ISO 52016-1
prednášateľ, Ing. Igor Niko, Niko Invest, spol. s r.o.
DOPAD OPATRENÍ V MIESTE SPOTREBY VETRANIE A CHLADENIE PRI NORMATÍVNOM HODNOTENÍ NA A ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU
prednášateľ, doc. Ing. František Vranay, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
DOPAD CHLADENIA A VETRANIA V BUDOVE NIELEN NA ECB
prednášateľ, Ing. Michal Hudeček, Soluair s.r.o.
PRÍKLADY NORMATÍVNEJ, PREVÁDZKOVEJ ENERGETICKEJ CERTIFIKÁCIE SYSTÉMOV CHLADENIA A VETRANIA
prednášateľ, Ing. Marián Klepáč, ENGIE Bratislava
PREVÁDZKOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ EFEKTÍVNOSTI - MONITORING V PRAXI
prednášateľ, Ing. Vladimír Orovnický, Daikin Central Europe
ENERGETICKÁ EFEKTÍVNOSŤ VO VÄZBE NA PRIENIK PRÁVNYCH NORIEM A ALTERNATÍVNE RIEŠENIA
prednášateľ, doc. Ing. Peter Tomlein, PhD., Slovenský zväz pre chladiacu a klimatizačnú techniku

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.