Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL EH*[2021]
online konferencia: ENERGETICKÉ HODNOTENIE SYSTÉMOV VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY A ICH VPLYV NA EHB

Cieľom tejto konferencie bolo informovať architektov, projektantov, odborne spôsobilé osoby, ako aj širšiu odbornú verejnosť o predpisoch, výpočtoch a technológiách súvisiacich s energetickou hospodárnosťou budov. Snažili sme sa predstaviť rôzne technológie, ktoré možno využiť na vykurovanie a prípravu teplej vody a ich vplyv na energetickú hospodárnosť. Snažili sme sa odpovedať na otázky, ktoré technológie použiť na dosiahnutie štandardu takmer nulovej potreby energie pričom sme sa dotkli aj investičnej náročnosti.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 5 h 41 min
Označenie modulu: EH*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV OD ROKU 2021

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  35 min

HODNOTENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A KVALITY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA BUDOV V ČR 2021

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  37 min

POUŽITIE EN NORIEM PRE ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV V OBLASTI VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  36 min

VÝPOČET ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY A NIEKTORÉ ZMENY V EN NORMÁCH

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  38 min

DOPAD OPATRENÍ PRÍPRAVY TEPLEJ VODY NA ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  36 min

VYUŽITIE FOTOVOLTIKY PRE DOSIAHNUTIE ŠTANDARDOV BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOV – VÝSLEDKY VZDELÁVACIEHO PROJEKTU KEGA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  29 min

ODPORÚČANÉ RIEŠENIA PRE ZARADENIE BYTOVÉHO DOMU DO ENERGETICKEJ TRIEDY A0

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  32 min

ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA BYTOVÉHO DOMU S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  38 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

LEGISLATÍVNE POŽIADAVKY NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV OD ROKU 2021
prednášateľka, Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby SR
HODNOTENIE ENERGETICKEJ NÁROČNOSTI A KVALITY VNÚTORNÉHO PROSTREDIA BUDOV V ČR 2021
prednášateľ, prof. Ing. Karel Kabele, PhD., Fakulta stavební ČVUT
POUŽITIE EN NORIEM PRE ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV V OBLASTI VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY
prednášateľka, Ing. Jana Bendžalová, PhD., ENBEE, s.r.o.
VÝPOČET ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI VYKUROVANIA A PRÍPRAVY TEPLEJ VODY A NIEKTORÉ ZMENY V EN NORMÁCH
prednášateľ, doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
DOPAD OPATRENÍ PRÍPRAVY TEPLEJ VODY NA ENERGETICKÚ CERTIFIKÁCIU
prednášateľ, doc. Ing. František Vranay, PhD., Stavebná fakulta TUKE v Košiciach
VYUŽITIE FOTOVOLTIKY PRE DOSIAHNUTIE ŠTANDARDOV BUDOV S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
prednášateľ, Ing. Ľubomír Polonec, Ing. Ľubomír Polonec - LENERGYP
ENERGETICKÉ HODNOTENIE BUDOV – VÝSLEDKY VZDELÁVACIEHO PROJEKTU KEGA
prednášateľ, prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., Stavebná fakulta STU v Bratislave
ODPORÚČANÉ RIEŠENIA PRE ZARADENIE BYTOVÉHO DOMU DO ENERGETICKEJ TRIEDY A0
prednášateľ, Ing. Peter Heyder, Viessmann
ENERGETICKO-EKONOMICKÁ ANALÝZA BYTOVÉHO DOMU S TAKMER NULOVOU POTREBOU ENERGIE
prednášateľ, Ing. Radovan Illith, PhD., SPP – distribúcia, a.s.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.