Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL EO*[2020]
online konferencia: HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH PREDPISOV

Tento modul bol vytvorený na základe on-line konferencie z 25. novembra 2020, ktorú organizovala Slovenská komora stavebných inžinierov, s cieľom informovať projektantov a certifikantov osvetlenia, ako aj širšiu odbornú verejnosť o najnovších normatívnych a legislatívnych požiadavkách na osvetlenie a na hodnotenie energetickej hospodárnosti osvetlenia v budovách, doplnených o informácie o moderných a efektívnych osvetľovacích zariadeniach a systémoch vrátane riadenia osvetlenia.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 4 h 38 min
Označenie modulu: EO*[2020]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

AKTUÁLNY LEGISLATÍVNY RÁMEC A VÝVOJ LEGISLATÍVNYCH POŽIADAVIEK V OBLASTI ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH LEGISLATÍVNYCH A NORMATÍVNYCH POŽIADAVIEK

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  47 min

PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH A SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA SMERUJÚCE K SPLNENIU POŽIADAVIEK NA ENERGETICKÚ TRIEDU A0

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  42 min

ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA OSVETLENIA V BUDOVÁCH – VYBRANÉ PROBLÉMY A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  12 min

POŽIADAVKY NA DENNÉ OSVETLENIE BUDOV A ICH DOPAD NA HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  37 min

MOŽNOSTI A TECHNOLÓGIE RIADENIA OSVETLENIA V BUDOVÁCH A ICH DOPAD NA ÚSPORY ENERGIE NA OSVETLENIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

METÓDA MERANIA PRI HODNOTENÍ ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V NADVÄZNOSTI NA LEGISLATÍVNE A NORMATÍVNE POŽIADAVKY NA OSVETLENIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  32 min

ELEKTRICKÁ ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A JEJ VPLYV NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ OSVETLENIA V BUDOVÁCH

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

MODERNÉ A EFEKTÍVNE OSVETĽOVACIE PROSTRIEDKY A TECHNOLÓGIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  15 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, doc. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Stavebná fakulta STU
odborný garant, prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., Stavebná fakulta STU
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD. , Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

AKTUÁLNY LEGISLATÍVNY RÁMEC A VÝVOJ LEGISLATÍVNYCH POŽIADAVIEK V OBLASTI ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI BUDOV
Ing. Alena Ohradzanská, Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky
HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V ZMYSLE AKTUÁLNYCH LEGISLATÍVNYCH A NORMATÍVNYCH POŽIADAVIEK
prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
PROJEKTOVÉ HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH A SYSTÉMOVÉ RIEŠENIA SMERUJÚCE K SPLNENIU POŽIADAVIEK NA ENERGETICKÚ TRIEDU A0
Ing. Jana Raditschová, PhD., LUMI spol. s r.o.
ENERGETICKÁ CERTIFIKÁCIA OSVETLENIA V BUDOVÁCH – VYBRANÉ PROBLÉMY A PRAKTICKÉ SKÚSENOSTI
Ing. Jana Raditschová, PhD., LUMI spol. s r.o.
POŽIADAVKY NA DENNÉ OSVETLENIE BUDOV A ICH DOPAD NA HODNOTENIE ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA
doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Ústav stavebníctva a architektúry SAV
MOŽNOSTI A TECHNOLÓGIE RIADENIA OSVETLENIA V BUDOVÁCH A ICH DOPAD NA ÚSPORY ENERGIE NA OSVETLENIE
Ing. Peter Janiga, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
METÓDA MERANIA PRI HODNOTENÍ ENERGETICKEJ HOSPODÁRNOSTI OSVETLENIA V BUDOVÁCH V NADVÄZNOSTI NA LEGISLATÍVNE A NORMATÍVNE POŽIADAVKY NA OSVETLENIE VNÚTORNÝCH PRIESTOROV
Mgr. Roman Dubnička, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
ELEKTRICKÁ ENERGIA Z OBNOVITEĽNÝCH ZDROJOV A JEJ VPLYV NA ENERGETICKÚ HOSPODÁRNOSŤ OSVETLENIA V BUDOVÁCH
Ing. Juraj Kubica, PhD., Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
MODERNÉ A EFEKTÍVNE OSVETĽOVACIE PROSTRIEDKY A TECHNOLÓGIE
Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia, s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.