Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL OS*[2021]
online konferencia: NÁVRH A PROJEKTOVANIE OSVETLENIA

Obsahom konferencie bolo priblížiť projektantom osvetlenia, projektantom elektrických zariadení a stavieb, ako aj záujemcom o problematiku svetla a osvetľovania procesnú, formálnu a odbornú stránku návrhu osvetlenia a prípravy príslušnej projektovej dokumentácie. Konferencia priniesla informácie z oblasti denného osvetlenia, umelého osvetlenia interiérov a exteriérov ako aj architektonického osvetlenia. Na konferencii boli predstavené a analyzované aktuálne legislatívne a normatívne požiadavky na osvetlenie a spôsoby ich impementácie v konkrétnych aplikačných oblastiach.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 5 h 43 min
Označenie modulu: OS*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

PROCES NÁVRHU OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  37 min

ŠPECIFIKÁ NÁVRHU OSVETLENIA V RÔZNYCH APLIKAČNÝCH OBLASTIACH

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  37 min

NÁVRH OSVETLENIA AKO SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

SOFTVÉROVÁ PODPORA PRE NÁVRH OSVETLENIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

NADVÄZNOSŤ NÁVRHU OSVETLENIA NA RIEŠENIE ELEKTROINŠTALÁCIE A BIM PROJEKTOVANIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  32 min

NÁVRH DENNÉHO OSVETLENIA BUDOV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  27 min

ARCHITEKTONICKÁ STRÁNKA NÁVRHU OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  22 min

VERIFIKÁCIA A OBJEKTIVIZÁCIA NÁVRHU OSVETLENIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  42 min

KOLAUDÁCIA OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  37 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  55 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI STU)
odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., predseda Slovenskej komory stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

ŠPECIFIKÁ NÁVRHU OSVETLENIA V RÔZNYCH APLIKAČNÝCH OBLASTIACH
prednášateľ, doc. Ing. Tomáš Novák, Ph.D., Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava
NÁVRH DENNÉHO OSVETLENIA BUDOV
prednášateľ, doc. Ing. Stanislav Darula, CSc., Ústav stavebníctva a architektúry SAV
NÁVRH OSVETLENIA AKO SÚČASŤ PROJEKTOVEJ DOKUMENTÁCIE
prednášateľ, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI STU)
PROCES NÁVRHU OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV
prednášateľ, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI STU)
SOFTVÉROVÁ PODPORA PRE NÁVRH OSVETLENIA
prednášateľ, Ing. Marek Mokráň, Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI STU)
NADVÄZNOSŤ NÁVRHU OSVETLENIA NA RIEŠENIE ELEKTROINŠTALÁCIE A BIM PROJEKTOVANIE
prednášateľ, Ing. Peter Janiga, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI STU)
ARCHITEKTONICKÁ STRÁNKA NÁVRHU OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV
prednášateľka, Ing. arch. Beata Polomová, PhD., Ústav dejín a teórie architektúry a obnovy pamiatok (FA STU)
VERIFIKÁCIA A OBJEKTIVIZÁCIA NÁVRHU OSVETLENIA
prednášateľ, Mgr. Roman Dubnička, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI STU)
KOLAUDÁCIA OSVETĽOVACÍCH SÚSTAV
prednášateľka, Ing. Jana Raditschová, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI STU)
Diskusia
moderátor diskusie, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD. , Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI STU)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.