Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL RO*[2021]
online konferencia: RIADENIE OSVETLENIA - technologické možnosti

Online konferencia sa venovala otázkam riadenia osvetlenia v oblasti riadiacich systémov osvetlenia so zameraním hlavne na osvetlenie vnútorných priestorov, vonkajších priestorov napr. vo verejnom osvetlení alebo osvetlení školských zariadení. Projektanti pri návrhu musia optimálne prepojiť denné svetlo s umelým osvetlením pomocou riadiaceho systému. Súčasné technológie nám umožňujú rôzne spôsoby, ako vytvoriť vysoko sofistikovanú sústavu. Popri tradičnom prepojení káblami sa čoraz viac využíva bezdrôtové prepojenie – riadenie človekom alebo v autonómnom režime. V rámci prednášok bola predstavená technológia NightTune, ktorá je založená na využití výhod aktívneho svetla aj v nočných hodinách. A nájdete tu aj zaujímavosti a informácie zo zákulisia osvetlenia ciest D4R7.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 45 min
Označenie modulu: RO*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY RIADENIA OSVETLENIA V INTERIÉROVÝCH AJ EXTERIÉROVÝCH APLIKÁCIÁCH

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  2 h 5 min

SÚČASNÉ TRENDY V RIADENÍ OSVETLENIA

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

VEREJNÉ OSVETLENIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  30 min

OSVETLENIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  25 min

DISKUSIA

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  15 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Vladimír Vránsky, predseda krajskej odbornej sekcie EZS - Elektrotechnické zariadenia stavieb

Autori a spoluautori tém

MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY RIADENIA OSVETLENIA V INTERIÉROVÝCH AJ EXTERIÉROVÝCH APLIKÁCIÁCH
prednášateľ, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., FEI STU v Bratislave
prednášateľ, Ing. Peter Janiga, PhD., FEI STU v Bratislave
SÚČASNÉ TRENDY V RIADENÍ OSVETLENIA
prednášateľ, Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia s.r.o.
VEREJNÉ OSVETLENIE
prednášateľ, Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia s.r.o.
OSVETLENIE ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ
prednášateľ, Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.