Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL GAB*[2023]
Oporné múry, gabionové oporné konštrukcie

Tento odborný seminár je zameraný na základné zásady navrhovania oporných múrov doplnené príkladmi zo stavebnej praxe. Rovnako sa dozviete niečo o posúdení trvanlivosti zvarovaných sietí s koróznou ochranou Zn a Zn+Al použitých na stavbách realizovaných v období 1993 až 2008. Porovnanie výsledkov terénnych skúšok a odhadu trvanlivosti koróznej ochrany podľa normy STN EN 10 223-8 z roku 2014.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 2 h 57 min
Označenie modulu: GAB*[2023]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Zásady navrhovania oporných múrov doplnené príkladmi

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 9 min

Uplatnenie gabionových múrov v stavebnej praxi

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  53 min

Posúdenie koróznej odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  55 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, Ing. Pavol Hubinský, predseda krajske odbornej seksie Statika stavieb (OS STA)

Autori a spoluautori tém

Zásady navrhovania oporných múrov doplnené príkladmi
prednášateľ, prof. Ing. Peter Turček, PhD., Katedra geotechniky Stavebnej fakulty STU
Uplatnenie gabionových múrov v stavebnej praxi
prednášateľ, prof. Ing. Peter Turček, PhD., Katedra geotechniky Stavebnej fakulty STU
Posúdenie koróznej odolnosti zvarovaných sietí v gabionových konštrukciách
prednášateľ, Ing. Eduard Vašík, gabiónový konzultant
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.