Celoživotné vzdelávanie SKSI

PROGRAM
OS STA

Statika stavieb sa zaoberá nosnými konštrukciami stavieb vytvorených z rôznych stavebných materiálov, pričom konštrukcia stavby musí počas celej životnosti odolávať pôsobeniu rozličných účinkov a síl.

Časová dotácia: 1 h 20 min
Počet modulov: 1

Prehľad modulov programu

SŠ*[2020-11]: DREVENÉ NOSNÉ STREŠNÉ KONŠTRUKCIE - navrhovanie, zhotovovanie a chyby pri navrhovaní a výstavbe

Odborná sekcia Statika stavieb, ktorá pôsobí v Slovenskej komore stavebných inžinierov, už desiatky rokov organizuje pravidelné odborné semináre s názvom „Statické štvrtky". Cieľom týchto seminárov je priblížiť odborníkom z oblasti statiky stavieb relevantné a plnohodnotné informácie, ktoré rozvíjajú ich odbornosť a zlepšujú ich profesionálnu úroveň pri výkone tejto profesie.

Počet tém: 2Časová dotácia: 1 h 20 min

Autori programu

Autori a spoluautori programu

doc. Ing. Štefan Gramblička, PhD. , predseda slovenskej odbornej sekcie Statika stavieb

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.