Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL OP*[2021]
Osvetlenie priemyselných prevádzok – na ceste k priemyselnej revolúcii 4.0

Seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priemyselných prevádzok z hľadiska bezpečnosti, zrakového výkonu a zrakovej pohody, mimozrakových účinkov svetla aj energetickej efektívnosti. Samozrejme, ako v každom štáte, rozvoj Slovenska silno závisí aj od priemyslu. Rozšírenie automobiliek alebo súčasná intenzívna expanzia logistických hál nám generuje mnoho požiadaviek pre efektívne osvetľovacie systémy. Na základe mnohoročných skúseností s meraním parametrov osvetlenia v priemyselných prevádzkach, najmä v súvislosti s dodržaním hygienických predpisov, seminár poukazuje na najčastejšie problémy návrhu a realizácie osvetľovacích sústav, ktoré sa premietajú do výslednej kvantity a kvality osvetlenia.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 58 min
Označenie modulu: OP*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

POŽIADAVKY NA MODERNÉ PRIEMYSELNÉ OSVETLENIE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 31 min

MENEJ SVIETIDIEL, ALE VIAC SVETLA V PRIEMYSLE

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  48 min

SKÚSENOSTI S POSUDZOVANÍM KVALITY OSVETLENIA V PRIEMYSELNÝCH PREVÁDZKACH

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 20 min

Diskusia

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  19 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, FEI STU Bratislava

Autori a spoluautori tém

POŽIADAVKY NA MODERNÉ PRIEMYSELNÉ OSVETLENIE
prednášateľ, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky, FEI STU Bratislava
MENEJ SVIETIDIEL, ALE VIAC SVETLA V PRIEMYSLE
prednášateľ, Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia s.r.o.
SKÚSENOSTI S POSUDZOVANÍM KVALITY OSVETLENIA V PRIEMYSELNÝCH PREVÁDZKACH
prednášateľ, Mgr. Roman Dubnička, PhD., FEI STU Bratislava
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.