Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL MO*[2021]
OSVETLENIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ: MOŽNOSTI A PERSPEKTÍVY PRE 21. STOROČIE

Tento seminár oboznámi účastníka s aktuálnymi požiadavkami právnych predpisov a technických noriem na osvetlenie priestorov v školách a školských zariadeniach, ako aj so špecifickými požiadavkami vyplývajúcimi zo zrakových a mimozrakových potrieb užívateľov osvetlenia. V rámci seminára bude predstavené komplexné hodnotenie súčasného stavu osvetlenia škôl a školských zariadení na Slovensku, vychádzajúceho zo skúseností s auditovaním a pasportizovaním veľkého počtu výchovnovzdelávacích budov. Nepriek tomu, že máme rok 2021, v mnohých školách sa stretávame s osvetlením z doby našich predkov. Správny systém osvetlenia školských zariadení v sebe zahŕňa energeticky účinné svietidlo s vysoko kvalitným svetlom, a taktiež aj efektívny systém riadenia osvetlenia, s autonómnym, respektíve užívateľsky ľahkým ovládaním.

 

Žiadosť o prístup k modulu

Prosíme užívateľa pred vyplnením žiadosti skontrolovať, či mu nestačí len aktivovať modul.

Časová dotácia: 3 h 4 min
Označenie modulu: MO*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Požiadavky na moderné osvelenie škôl a školských zariadení

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  1 h 18 min

Súčastný stav osvetlenia škôl - východiská pre prípravu modernizácie osvetlenia

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  53 min

Osvetlenie školských zariadení v 21. storočí

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  53 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Slovenská technická univerzita - FEI

Autori a spoluautori tém

Požiadavky na moderné osvelenie škôl a školských zariadení
prednášateľ, prof. Ing. Dionýz Gašparovský, PhD., Slovenská technická univerzita - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Súčastný stav osvetlenia škôl - východiská pre prípravu modernizácie osvetlenia
prednášateľ, doc. Ing. Peter Janiga, PhD., Slovenská technická univerzita - Ústav elektroenergetiky a aplikovanej elektrotechniky (FEI)
Osvetlenie školských zariadení v 21. storočí
prednášateľ, Ing. Pavol Góra, ZG Lighting Slovakia s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.