Celoživotné vzdelávanie SKSI

MODUL POI*[2021]
Poistenie 2021

Každý autorizovaný inžinier, ktorý poskytuje služby v slobodnom povolaní (vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť) a/alebo na zodpovednosť právnickej osoby alebo fyzickej osoby ako jej zamestnanec, spoločník alebo konateľ, je povinný uzatvoriť zmluvu o poistení zodpovednosti za škodu podľa § 12 zákona č. 138/1992 Zb., a to aj v prípade, ak osoba, na ktorej zodpovednosť činnosť v zmysle zákona vykonáva, má uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu. Autorizovaný inžinier môže využiť poistenie cez Rámcovú zmluvu SKSI alebo sa poistí individuálne v ktorejkoľvek komerčnej poisťovni, ktorá poskytuje profesijné poistenie.

Časová dotácia: 1 h 27 min
Označenie modulu: POI*[2021]

Obsah modulu
Zobraziť všetky / Skryť všetky

Časť 1: Úvodné slovo

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  7 min

Časť 2: Poistenie cez rámcovú zmluvu - porovnanie, podmienky, výhody

Počet kapitol: 2 Časová dotácia:  42 min

Časť 3: Poistenie právnej ochrany - výhoda rámcovej poistnej zmluvy

Počet kapitol: 1 Časová dotácia:  6 min

Časť 4: Otázky a odpovede (Q&A)

Počet kapitol: 12 Časová dotácia:  32 min

Použité zdroje

Autori modulu

Autori a spoluautori modulu

odborný garant, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov

Autori a spoluautori tém

Časť 1: Úvodné slovo
garant modulu, prof. Dipl.-Ing. Dr. Vladimír Benko, PhD., Slovenská komora stavebných inžinierov
Časť 2: Poistenie cez rámcovú zmluvu - porovnanie, podmienky, výhody
prednášateľ, Mgr. František Prachár, Respect Slovakia, s.r.o.
prednášateľ, Ing. Peter Rusnák, Respect Slovakia, s.r.o.
Časť 3: Poistenie právnej ochrany - výhoda rámcovej poistnej zmluvy
prednášateľ, Mgr. František Prachár, Respect Slovakia, s.r.o.
Vybrané položky (0)

Zadajte svoju e-mailovú adresu, následne Vám bude zaslaný e-mail s inštrukciami pre nastavenie nových prístupových údajov.